Facility manager

Wat is een facility manager?

Een facility manager of facilitair manager is iemand die de ondersteunende of facilitaire activiteiten in een organisatie organiseert.

Wat is facility management?

Facility management betreft de ondersteunende activiteiten die binnen een onderneming nodig zijn, zowel op strategisch niveau (met het oog op het behalen van de bedrijfsdoelstellingen) als op praktisch niveau. In essentie draagt een facility manager met zijn afdeling zorg voor de bevordering van alle activiteiten die binnen een organisatie verricht worden, door ondersteuning te bieden aan andere afdelingen. Een facility manager staat in de eerste plaats in dienst van de werknemers en daarna pas van het bedrijf. Het hoofddoel is om het werk van alle werknemers zoveel mogelijk te vergemakkelijken.

Onder facilitair management vallen veel verschillende afdelingen en secties van een organisatie die door een facility manager kunnen worden aangestuurd. Zo zijn er de afdelingen inkoop, logistiek, huisvesting, kantoorinventaris, catering, servicebureau, receptie, groenvoorziening, schoonmaak, beveiliging, bedrijfshulpverlening, postkamer en soms ook ict.

Wat doet een facility manager?

Tot de werkzaamheden van facilitair managers kunnen de volgende zaken behoren:

 • Creëren en initiëren van facilitaire diensten en producten
 • Analyseren van beleidskwesties en juridische en financiële aspecten
 • Ontwikkelen van visies omtrent ontwikkelingen en trends
 • Ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderingsprocessen
 • Toepassen van human resource management, al dan niet in samenwerking met een HR-manager (bijvoorbeeld het nemen van beslissingen inzake werving en selectie, promotie, beoordeling, opleiding etc.)
 • Fungeren als aanspreekpunt voor facilitaire aangelegenheden
 • Adviseren van de directie omtrent facility management
 • Beheren van SLA’s (Service Level Agreements) of DVO’s (DienstVerleningsOvereenkomsten)
 • Verzorgen en aanpassen van de inrichting van het gebouw
 • Onderhouden van contacten met externe partijen
 • Leidinggeven aan een facilitair team

Waar werken facility managers?

Facility managers kunnen werkzaam zijn bij de meest uiteenlopende organisaties, aangezien alle mogelijke bedrijven en instellingen baat hebben bij een goede en gestructureerde organisatie van facilitaire zaken. Met wie facility managers samenwerken hangt sterk af van de organisatie waarvoor ze werken. Ze kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met operations managers en office managers of managementassistenten, waar ze in andere organisaties weer meer met HR-managers en finance managers in aanraking komen.

Hoe word je facility manager?

Om als facilitair manager te gaan werken, kun je bijvoorbeeld de hbo-opleiding Facility Management volgen. Deze opleiding richt zich op de drie voornaamste beroepstaken: huisvesting, services en facilitaire en logistieke processen. Daarnaast bestaat de opleiding uit managementvakken als organisatiekunde, leiderschap, communicatie en financieel management.

Ook op mbo-niveau is er een opleiding tot facility manager, namelijk Facilitair Leidinggevende / Facilitair Dienstverlener. Het betreft een opleiding op mbo-niveau 4, die zowel via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) als de beroepsopleidende leerweg (BOL) te volgen is.