Ziekte, verzuim en re-integratie

Ziekte, verzuim en re-integratie

Ziekte en verzuim: het is al jaren een hot topic op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het verzuim in ons land neemt almaar toe en niet zelden is de oorzaak daarvan een psychische en/of werkgerelateerde. Zo lag het ziekteverzuim in 2018 op 4,2%, terwijl het in 2016 nog 3,5% lag (cijfers ArboNed). In grotere bedrijven verzuimen mensen het meest, in het mkb het minst.

Het overgrote deel van het verzuim is gelukkig van korte duur. Gemiddeld zijn werknemers zeven dagen per jaar ziek (onderzoek TNO 2014-2017), en bij ziekte keert 70% binnen een week weer terug op de werkvloer. Zo’n 20% is binnen zes weken weer aan het werk. Ben je langer uit de running, dan is sprake van langdurig ziekteverzuim. Dit betekent dus dat dit 10% van al het ziekteverzuim beslaat.

Rechten en plichten rondom ziek melden

Een griepje overkomt iedereen wel eens. Een paar dagen uitzieken en je kunt er weer tegenaan. Dat is een kwestie van je ziek en weer beter melden op je werk. Waarschijnlijk heeft je werkgever een eigen beleid rondom ziekte. Dit is meestal vastgelegd in een verzuimprotocol of -reglement. Maar wettelijk gezien heb je ook een aantal rechten en plichten. Wat moet je bijvoorbeeld wel en wat hoef je niet te vertellen als je je ziek meldt? En wanneer komt een bedrijfsarts om de hoek kijken?

Lees meer over je rechten en plichten als je je ziek meldt.

Als je langdurig ziek bent

Als je langer uit de roulatie bent, heb je meer te organiseren en regelen dan wanneer je slechts een griepje hebt en maar een paar dagen afwezig bent. Het Nederlandse beleid is erop gericht dat jij en je werkgever er alles aan doen om te zorgen dat je weer aan het werk gaat. Dit wordt geregeld via de Wet Poortwachter. Hiervoor stelt je werkgever in samenspraak met jou een re-integratieplan op.

Ook krijg je te maken met de bedrijfsarts of arbodienst, die jouw herstel volgt en adviezen geeft richting je werkgever over hoe deze kan meewerken aan je terugkeer. Twee jaar lang is je werkgever ervoor verantwoordelijk om jou te helpen en je loon door te betalen, tenzij op voorhand al duidelijk is dat werken er niet meer in zit. Na die twee jaar kun je mogelijk een beroep doen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). In dit artikel lees je alle ins en outs rondom langdurig ziek zijn.

Werkstress voorkomen

Uit onderzoek van TNO bleek begin 2019 dat ook het aantal mensen met een burn-out toeneemt. Ruim een kwart van al het verzuim (26%) is werkgerelateerd, en daarvan heeft weer ruim een derde (36%) te maken met stress en spanningen, zo meldde het CBS eerder al. Eén op de zes à zeven mensen heeft last van stressklachten.

Bij langdurend verzuim vanwege een psychische oorzaak (burn-outs) zijn mensen gemiddeld 225 dagen afwezig; dat is bijna zevenenhalve maand. Een flinke tijd dus. Voordat het zover komt, gaat er meestal een periode van continue stress aan vooraf, op het werk en soms ook daarbuiten. In dit artikel lees je hoe je om kan gaan met (werk) stress en wat kan helpen om te voorkomen dat het verergert.

Lees meer: