Sollicitatiegesprek: vragen die je zelf kunt stellen

Sollicitatiegesprek: vragen die je zelf kunt stellen

Zorg ervoor dat je tijdens je sollicitatiegesprek niet alleen vragen aan het beantwoorden bent, maar stel zelf ook vragen. Daardoor kom je niet alleen meer te weten over je nieuwe baan en werkgever, maar krijg je ook meer evenwicht in het gesprek. Het geeft je de kans zelf invloed uit te oefenen op de richting van het gesprek. Je bereidt jezelf dus het beste voor door niet alleen antwoorden te bedenken op sollicitatievragen die je kunt verwachten , maar door ook zelf een aantal vragen te bedenken.

Voorkom open deuren

Let erop dat je tijdens het gesprek alleen vragen stelt die zinvol zijn en waarop het antwoord nog niet duidelijk is. Als bepaalde informatie gewoon op de website van de werkgever te vinden is, is het niet zo tactisch hier vragen over te stellen. Je kunt dan de indruk wekken dat je je niet echt verdiept hebt in het bedrijf of de functie.

Wat voor type vragen stel je?

Stel open vragen en zorg ervoor dat de vragen die je stelt jou helpen te ontdekken of het bedrijf en de functie ook echt bij jou passen. Want het bedrijf of de organisatie moet niet alleen voor jou kiezen, maar ook andersom. Vragen die gaan over de secundaire arbeidsvoorwaarden kun je beter bewaren voor na het eerste gesprek. Eerst maar eens ontdekken of er een wederzijdse klik is.

Voorbeelden van vragen die je zelf kunt stellen tijdens je sollicitatiegesprek

Hieronder geven we je voorbeelden van vragen die je kunt stellen tijdens je sollicitatiegesprek. Ze zijn puur bedoeld ter inspiratie en je kunt ze onmogelijk allemaal stellen. Tast altijd tijdens het gesprek zelf af welke vragen het meest passend zijn en luister vooral ook naar wat je gesprekspartner te vertellen heeft, zodat je daarop kunt inhaken.

Functie, taken en verantwoordelijkheden

* Hoe zien mijn werkzaamheden er straks uit?
* Kun je een beeld schetsen van een typische werkdag?
* Als ik aangenomen word, wat zou dan mijn allereerste opdracht zijn?
* Wat wordt er van mij verwacht tijdens de eerste maanden?
* In hoeverre behoren er bij de functie nog taken die niet in de vacature staan vermeld?
* Wat zijn de grootste uitdagingen die bij deze functie horen?
* Hoe verhoudt mijn functie zich ten opzichte van andere functies binnen het bedrijfsorganigram?
* Hoe vaak ga je gemiddeld per week naar klanten buiten de deur?
* Hoor je bij deze functie rekening te houden met veel overwerk en/of weekendwerk?
* Hoe hoog ligt de werkdruk op een typische werkdag?
* Heeft het bedrijf doelstellingen die binnen een x aantal maanden moeten worden behaald en wat is mijn rol daarbij?
* Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat mijn contract na een (half) jaar wordt verlengd?
* Hoe zien mijn targets er straks uit?
* Als ik mijn targets om wat voor reden dan ook niet haal, wat zijn dan de gevolgen?
* Aan wie moet ik straks gaan rapporteren?
* Wie rapporteert er straks allemaal aan mij?
* Welke verantwoordelijkheden krijg ik precies?
* Wat zijn mijn belangrijkste verantwoordelijkheden?
* Hoeveel mensen ga ik aansturen?
* Wat is het budget waar ik verantwoordelijk voor word?
* Wie zijn mijn directe leidinggevenden?
* Wat is het budget dat ik kan besteden aan innovatieve zaken?
* In hoeverre heb ik inspraak in het aannamebeleid in mijn team?
* Op welke manier wordt er gerapporteerd aan leidinggevenden?
* In welke mate heb je contact met je leidinggevende en/of manager gedurende een week?

Afdeling

* Waarom is de functie vacant? Is het een hele nieuwe functie binnen de organisatie?
* Op welke locatie ga ik werken?
* Kun je de afdeling beschrijven waar ik straks kom te werken?
* Kun je wat vertellen over de mensen met wie ik straks het meest zal gaan samenwerken?
* Hoe lang bestaat deze functie al in de organisatie? Is de focus ervan onlangs veranderd?
* Hoe lang zijn jullie al op zoek naar een geschikte kandidaat voor deze functie?
* Hoe is het mijn voorganger vergaan?
* Waarom heeft mijn voorganger deze functie verlaten?
* Is mijn voorganger ontslagen? Zo ja, wat was hiervan de oorzaak en had dit vermeden kunnen worden?
* Kan ik met mijn voorganger, die promotie heeft gemaakt, een gesprek aangaan?
* Kan ik voorgesteld worden aan de mensen met wie ik straks ga samenwerken?
* Hoe en door wie word ik straks ingewerkt?
* Wat zijn op dit moment de grootste problemen en/of knelpunten voor deze afdeling of functie?
* Wat zijn de gebruikelijke werktijden op de afdeling?

Bedrijf

* Hoe kun je de cultuur van het bedrijf omschrijven?
* Hoe ziet een gemiddelde werkweek eruit?
* Wat wil het bedrijf het komende jaar bereiken?
* Hoe ziet de gemiddelde werkdag eruit op kantoor?
* Kan ik de werkvloer even bezichtigen?
* Wat voor mensen zijn hier voornamelijk werkzaam?
* Wat doet iedereen tijdens de lunch?
* Zien collega’s elkaar naast het werk?
* Werkt iedereen meer individueel of is er sprake van teamwork?
* Hoe lang werkt de gemiddelde werknemer bij deze organisatie?
* Kun je iets zeggen over de managementstijl van de organisatie?
* Wat is de gangbare dresscode gedurende de week?
* Wat zijn de toekomstplannen van het bedrijf?
* Groeit het bedrijf hard en is de verwachting dat er het komende jaar nog meer nieuwe mensen worden aangenomen?
* Hoe staat het bedrijf ten opzichte van Het Nieuwe Werken?
* Is er sprake van een hoog personeelsverloop en zo ja, waarom?
* Is overwerken gebruikelijk?
* Wat is de voornaamste reden waarom werknemers (met vergelijkbare functies) vertrekken?
* Hoe kijkt het bedrijf aan tegen de werk-privébalans?
* Wat is de filosofie van de organisatie?
* Hoe is de relatie tussen CEO, leidinggevenden en werknemers? Is er sprake van veel hiërarchie?
* Wat is de belangrijkste bijdrage die dit bedrijf van zijn werknemers verwacht?
* Hoe vaak en op welke manier worden de bedrijfs- en afdelingsbrede resultaten intern bekend gemaakt?
* Worden bijzondere prestaties op de een of andere manier beloond?
* Maakt de organisatie gebruik van de nieuwste technologische snufjes, of kijkt ze eerst de kat uit de boom?
* Wat zijn de meest opvallende of belangrijke ongeschreven regels in de organisatie?
* Wat zijn de grootste (technische) uitdagingen voor de afdeling en de hele organisatie?
* Hoe staat het bedrijf er financieel voor?

Opleidings- en doorgroeimogelijkheden

* Krijg ik eerst een training voordat ik begin met werken en wat kan ik daarvan verwachten?
* Wat voor doorgroeimogelijkheden zijn er binnen het bedrijf?
* Van wie binnen het bedrijf en/of de afdeling kan ik het meest leren? Kan ik die persoon vooraf ontmoeten?
* In hoeverre kan ik bij normaal functioneren doorgroeien naar een hogere functie?
* Als ik aangenomen word en goede resultaten behaal, hoe moet ik dan mijn verdere carrièrekansen inschatten?
* Zijn er binnen het bedrijf mogelijkheden om (extern) bij te scholen?
* Is er een opleidingsbudget?

Evaluaties en beoordelingsgesprekken

* In hoeverre vinden er periodieke beoordelingsgesprekken plaats?
* Hoe worden mijn prestaties geëvalueerd? Welke criteria worden hiervoor gebruikt?
* Kunnen werknemers hun manager en/of leidinggevende ook beoordelen? Zo ja, hoe gaat dat in zijn werk?
* In hoeverre is mijn salaris(verhoging) gerelateerd aan mijn eigen prestaties of die van de gehele organisatie?
* Op welke manier wordt een teamprestatie geëvalueerd?

Gesprekspartners

* Kunnen jullie iets over jezelf vertellen?
* Hoe zijn jullie hier ooit bij dit bedrijf begonnen?
* Wat spreekt jullie bij de organisatie het meeste aan?
* Wat gaan de meeste werknemers doen met een vergelijkbare functie als ze bij dit bedrijf vertrekken?
* Waarom zou ik per se bij dit bedrijf moeten werken?
* Waarom zou ik niet bij dit bedrijf moeten gaan werken?
* Welke bedrijfsgerelateerde onderwerpen passeren meestal de revue tijdens 'gesprekken bij de koffieautomaat'?
* Wat is volgens jullie het leukste aan deze functie? En wat zijn de minder leuke kanten?
* Heb je nog vragen over mijn eerdere ervaringen, mijn opleiding of vaardigheden?

Sollicitatieprocedure

* Hoe ziet de verdere sollicitatieprocedure eruit?
* Hoeveel kandidaten zitten er verder nog in de procedure?
* Volgt er na dit interview nog een gesprek of assessment?
* Wanneer hoor ik of ik door ben naar de volgende sollicitatieronde?
* Op welke termijn willen jullie deze functie invullen?

Secundaire arbeidsvoorwaarden

* Is er sprake van een prestatiebeloning?
* Hoe is de prestatiebeloning opgebouwd?
* Dien ik rekening te houden met bepaalde beperkingen op het gebied van loon en/of bonussen?
* Hoe staat het bedrijf tegenover parttime werken?
* Krijg je een leaseauto bij deze functie?
* Is er een vorm van compensatie voor overwerk?
* Hoe zien mijn secundaire arbeidsvoorwaarden eruit?
* Krijg ik een telefoon van de zaak?
* Hoe ziet de leaseregeling eruit?
* Hoe is mijn pensioenopbouw geregeld?
* Welke vorm van pensioen (middelloonregeling, eindloonregeling, premievrij pensioen, of op basis van beschikbare premie) bieden jullie aan?

Tip: save the best for last
Aan het einde van het gesprek zal je gesprekspartner je vaak vragen of je nog dingen wilt weten. Het is handig om dan nog wat interessante vragen achter de hand te hebben, zodat je een goede laatste indruk kunt achterlaten.

Lees meer: