Vacatures.nl

Richtlijnen voor het plaatsen van vacatures

Het plaatsen van vacatures is gratis, net als het ontvangen van cv’s van sollicitanten die op de door u geplaatste vacatures solliciteren. Wel dienen de vacatures die worden geplaatst te voldoen aan de volgende richtlijnen:

  • De vacature dient te zijn voorzien van een duidelijke en volledige functietitel, functieomschrijving, naam van het bedrijf en locatie van de vacature.
  • Elke vacature mag slechts eenmaal worden geplaatst en moet een specifieke, beschikbare positie omschrijven. Vage of algemene vacatureteksten zijn niet toegestaan.
  • De vacature dient te zijn voorzien van zoveel mogelijke relevante informatie over de baan, zoals het aantal uren, het salaris en de vereiste licenties.
  • Er mogen aan de werkzoekende geen discriminerende eisen worden gesteld of financiële bijdragen worden gevraagd in de vacature.
  • Vacatures die betrekking hebben op vakbeurzen, aanbiedingen van franchise-formules, thuiswerk, multi-level-marketingposities en/of trainingen zijn niet toegestaan.

Vacatures.nl behoudt zich het recht voor om geplaatste vacatures aan te passen, te weigeren of te verwijderen om welke reden dan ook, danwel gebruikers of bedrijven bij het niet naleven van de algemene voorwaarden uit te sluiten van het plaatsen van vacatures.

Vacature plaatsen