Roostermaker

Wat is een roostermaker?

Een roostermaker is iemand die op een school of andere onderwijsonderstelling verantwoordelijk is voor het samenstellen van de lesroosters. Hierbij gaat hij uit van drie basiselementen: leerlingen, docenten en lokalen. Daarbij komen nog aanvullende elementen als klassengrootte, tussenuren, vakken in de vrije ruimte, etc. Het doel van roostermakers is het samenstellen van een lesrooster dat zo goed mogelijk voldoet aan de wensen van zowel leerling als docent en dat de capaciteit van het schoolgebouw zo efficiënt mogelijk benut.

Wat doet een roostermaker?

De taken van roostermakers zien er over het algemeen als volgt uit:

 • Inventariseren van gegevens van leerlingen (vakken, klas, profiel, etc.), docenten (werkdagen, werktijden, vakken, etc.) en lokalen (grootte, voorzieningen, etc.)
 • Opstellen van lesroosters (voor het hele jaar of per periode) op basis van de verzamelde gegevens, met behulp van roostersoftware (veelgebruikte programma’s zijn bijvoorbeeld Untis, SUMit, Syrios, Zermelo, Rosca en Rostar CAS)
 • Opstellen van aparte roosters (bijvoorbeeld proefwerkrooster, tentamenplanning, roosters voor excursies, vervangingsroosters, etc.)
 • Aanpassen van het rooster aan ziekmeldingen, toetsen, projecten, vergaderingen, werkweken en andere (al dan niet voorziene) factoren
 • Communiceren van roosterwijzigingen aan leerlingen en docenten
 • Verwerken van opmerkingen en klachten van leerlingen of docenten
 • Voorleggen van alternatieven indien aanpassing niet mogelijk is
 • Verantwoorden en zo nodig toelichten van de roosterplanning aan de directie
 • Vastleggen van eventuele knelpunten in de roosterplanning (met suggesties voor verandering) ten behoeve van de directie

Waar werken roostermakers?

Roostermakers zijn werkzaam bij middelbare scholen, roc’s, hogescholen of universiteiten. Ze hebben tijdens hun werk te maken met bijvoorbeeld leraren, ict-medewerkers, systeembeheerders, applicatiebeheerders, conciërges, decanen, directeuren, administratief medewerkers en p&o-medewerkers.

Hoe word je roostermaker?

Er is geen specifieke mbo-, hbo- of wo-opleiding voor roostermakers. Wel zijn er gerichte cursussen en trainingen, zoals:

 • Basiscursus Untis
 • Automatisch inroosteren
 • Handmatig inroosteren
 • Lokaaloptimalisatie
 • Zermelo 1 / Zermelo 2