Product owner

Wat is een product owner?

Een product owner werkt binnen een agile organisatie en is verantwoordelijk voor de implementatie en de (door)ontwikkeling van producten, functionaliteiten en systemen. De product owner werkt hiervoor samen in een zelforganiserend, multidisciplinair team en is - zoals de functietitel aangeeft - ‘de eigenaar’ van en daarmee de eindverantwoordelijke voor het (door) te ontwikkelen product.

Wat doet een product owner?

Een product owner is onderdeel van een zelfsturend team dat volgens een agile methode gezamenlijk werkt aan nieuwe projecten en producten. De product owner is het centrale aanspreekpunt in dit team, verzamelt ideeën, zet de koers uit, bewaakt de voortgang van het project en stuurt waar nodig bij.

Product owners hebben doorgaans de volgende taken:

 • Inventariseren en uitwerken van wensen en behoeftes bij de opdrachtgever en overige stakeholders in een visie en doelstellingen
 • Vertalen van visie en doelstellingen in een strategie en roadmap
 • Verzamelen van requirements vanuit verschillende stakeholders en deze prioriteren
 • Opstellen van een gezamenlijk doel en een definition of done met alle stakeholders
 • Afstemmen, prioriteren en managen van de roadmap, scope en bijkomende budgetten en resources met het team, opdrachtgever en overige stakeholders
 • Opstellen van epics, story lines en user stories en concretiseren met bijbehorende requirements
 • Beheren en prioriteren van de backlog en leiden van backlog refinement sessies
 • Testen en accepteren of afkeuren van productonderdelen (product increments) aan de hand van requirements
 • Identificeren van ontwikkelings-knelpunten en het oplossen daarvan
 • Rapporteren over en bewaken van de voortgang van de productontwikkeling
 • Bewaken van de visie en doelstellingen voor het eindproduct
 • Bepalen of en wanneer een productlancering plaatsvindt en een product feature verder ontwikkeld wordt
 • Organiseren van demo’s
 • Eventueel deelnemen aan retro’s
 • Informeren / presenteren aan de organisatie en stakeholders over de behaalde resultaten
 • Voorbereiden van scrum events (o.a. stand-up en sprintplanning) met de scrum master
 • Inhoudelijk aansturen van het technische team dat de user stories implementeert
 • Faciliteren van een zelflerende organisatie / team en bijsturen waar nodig
 • Aanspreekpunt voor vragen van het ontwikkelteam en stakeholders
 • Afstemmen van afspraken, requirements en benodigde wijzigingen met stakeholders
 • Stimuleren van de agile werkwijze (samen met de scrum master) en streven naar een optimale velocity (ontwikkelingssnelheid) en happiness in het team
 • Inschatten van de benodigde tijd, kosten en impact van het implementeren van de opgestelde backlog
 • Samenwerken met ontwikkelaars om gewenste additionele ontwikkel-, monitor- en procesverbeteringen te bepalen en implementeren

Doel van het werk van de product owner is een waardevol product of systeem neer te zetten voor eindgebruikers, om hen zo nog beter van dienst te zijn.

Waar werken product owners?

Product owners werken doorgaans in IT-gerelateerde bedrijven en organisaties die online gedreven zijn. Denk aan online dienstverleners, softwarebedrijven en internetbureaus. Doordat je als product owner onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair team werk je samen met collega’s met verschillende achtergronden, zoals: software-engineers, testers, ux-designers, scrum masters, managers, (online) marketeers en tekstschrijvers. Je werkt als het ware door de hele organisatie heen.

Hoe word je product owner?

Er is geen specifieke vooropleiding voor het beroep product owner. Vaak hebben product owners een achtergrond in de marketing, communicatie of bedrijfskunde. Maar soms wordt iemand met een technische achtergrond ook product owner. Het is een functie waar je meestal vanuit je ervaring in terecht komt.

Wel kun je verschillende opleidingen en cursussen volgen om agile methoden en technieken aan te leren of door te ontwikkelen en je vaardigheden als product owner te verbeteren.

Welke competenties heb je nodig als product owner?

Wanneer is de functie van product owner iets voor jou? Als product owner heb je baat bij een aantal eigenschappen. Je bent:

 • Een goede prater en verbinder
 • Gestructureerd
 • Enthousiasmerend
 • Pragmatisch ingesteld
 • Verantwoordelijk
 • Iemand met feeling voor IT