Scrum Master

Wat is een scrum master?

Een scrum master zorgt ervoor dat een scrumproject in goede banen wordt geleid. Scrum is een methodiek om op een flexibele manier in korte sprints naar een eindproduct toe te werken. De scrum master coacht het zelfsturende scrumteam bij de uitvoer van het project en zorgt ervoor dat de teamleden hun werk goed en volgens de scrummethoden kunnen uitvoeren.

De scrum master is niet verantwoordelijk voor de uitvoering of de inhoud van het project waaraan wordt gewerkt; dat is de product owner. De scrum master is slechts facilitator van een goed proces.

Wat doet een scrum master?

Een scrum master heeft als belangrijkste taak het scrumteam optimaal te laten presteren. Hiervoor ziet de scrum master erop toe dat de regels van de scrummethodiek worden gevolgd en enthousiasmeert hij of zij het team om volgens de methodiek te werken. Lopen de teamleden ergens tegenaan? Dan is het aan de scrum master de knelpunten op te lossen, zodat het team zich volledig kan focussen op het project en er geen onnodige vertraging wordt opgelopen.

Belangrijke uitgangspunten van scrum zijn dat het een team snel moet kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Hiervoor is het - net als in het rugby, waar de term vandaan komt - essentieel dat teamleden in hun kracht worden gezet en samenwerken, met dezelfde intentie en hetzelfde doel voor ogen. Om dit te bereiken, neemt de scrum master het team op sleeptouw.

De werkzaamheden van een scrum master bestaan onder andere uit:

 • Enthousiasmeren en creëren van support bij de stakeholders voor de agile manier van werken
 • Fungeren als aanspreekpunt voor iedereen in het team, de product owner, opdrachtgever(s) en overige stakeholders voor alle vragen rondom agile werken en de scrummethodiek
 • Opleiden en coachen van het team en de product owner in agile en scrum
 • Promoten, uitrollen en introduceren van agile principes in het team, zoals minimum lovable product (MLP), minimum viable product (MVP), continuous delivery en test driven development
 • Organiseren, faciliteren, leiden en/of begeleiden van alle scrummeetings, waaronder de release en sprintplanning, sprintreviews, retrospectives, demo’s en stand-ups
 • Onderhouden en bijhouden van alle scrumtools (roadmap, backlog, scrumbord, voortgangsgrafieken, enz.)
 • Rapporteren aan de product owner en/of programmamanager
 • Ondersteunen van het team en de product owner bij het opstellen en controleren van de “definition of done”, “definition of ready”, het opstellen en ontwikkelen van user stories en andere te nemen beslissingen
 • Creëren en stimuleren van een goede open communicatie in het team en met de overkoepelende organisatie om knelpunten of afhankelijkheden weg te werken
 • Bijdragen aan de roadmap voor productontwikkeling, projectplanning en releasemanagement
 • Organiseren en faciliteren van teammeetings voor onder meer het bespreken van de prioritering van de backlog, user stories, issues, bugs, etc.
 • Vastellen van time-boxen voor de beschikbare tijd (timemanagement)
 • Vastleggen en controleren van de gemaakte afspraken
 • Verbeteren van het teamproces door onder meer het verzamelen van feedback, bijvoorbeeld tijdens de retrospectives
 • Identificeren en escaleren van niet afgesproken werk
 • De ontwikkelingssnelheid (velocity) bewaken en stimuleren om achterstanden weg te werken
 • Ontwikkelen van metingen om de teameffectiviteit te verbeteren, inclusief dashboardrapportage
 • Introduceren van nieuwe ideeën en processen die de prestaties en productiviteit verbeteren

Waar werken scrum masters?

Scrum masters werken in organisaties waar met de scrummethodiek wordt gewerkt. Dit kunnen heel uiteenlopende bedrijven en organisaties zijn, maar van oorsprong komt de methodiek uit de hoek van de IT. Veel scrum masters werken dus in IT-gerelateerde bedrijven of organisaties die veel online en/of softwarematige projecten hebben.

De methodiek wordt ook steeds vaker toegepast bij de ontwikkeling van producten die niets met IT van doen hebben. Dus je mogelijkheden als scrum master zijn breder dan alleen die sector.

Als scrum master werk je veel samen met de leden uit het scrumteam. Zo schakelen scrum masters veel met product owners, die eindverantwoordelijk zijn voor het te ontwikkelen product. Andere teamleden zijn bijvoorbeeld back-end developers, software engineers, testers en een business analist. Met wie je precies samenwerkt en wie er in een scrumteam zitten, is ook afhankelijk van de organisatie en het product waaraan gewerkt wordt.

Welke competenties heb je nodig als scrum master?

Als scrum master is het handig als je een aantal capaciteiten in huis hebt. Zo ben je als goede scrum master:

 • Flexibel
 • Een motiverende coach
 • Energiek
 • Een people manager
 • Vinding- en initiatiefrijk
 • Identificeren en escaleren van niet afgesproken werk
 • Een goede organisator en ondersteuner

In de scrum-cursussen is aandacht voor de ontwikkeling van deze competenties.