Vacatures.nl

Manager Schipholteam en AC-team Den Bosch (32 uur)

Nidos Utrecht
9 dagen geleden

Heeft u interesse in voogdijwerk én opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers/vreemdelingen? Wilt u vanuit leidinggevende betrokkenheid en verantwoordelijkheid een verschil maken in het leven van deze jongeren? Een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren tot zelfstandige volwassenen? Wilt u graag werken voor jongeren uit verschillende culturen? Wilt u een inspirerende manager zijn voor jeugdbeschermers en sturing geven aan contacten met onze contract- en ketenpartners? Dan zijn wij op zoek naar u!

Op korte termijn hebben we binnen Nidos een vacature voor de functie van

Manager Schipholteam en AC-team Den Bosch (32 uur)

Als manager bij Nidos bent u, binnen de kaders van het beleid, verantwoordelijk voor de organisatie, inhoud en kwaliteit van de opvang, de begeleiding en de hulpverlening aan (gezins)voogdijpupillen in uw regio.

U vertaalt organisatiedoelen naar concrete doelen voor uw regio en resultaatafspraken voor uw medewerkers. U bent een strategisch georiënteerde manager en een verbinder. Daardoor bent u in staat om strategische ontwikkelingen te herkennen en te vertalen naar passende acties.

U werkt met professionals en stuurt hen zodanig aan dat zij gemotiveerd, geïnspireerd en gecoacht zijn en hun resultaten en persoonlijke doelstellingen binnen een efficiënt en effectief werkende regio realiseren.

In uw onderhoud met de externe contacten bent u zich bewust van de belangen van de jongeren en van de organisatie. Vanuit uw expertise en ervaring levert u een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de organisatie. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen is aan de orde van de dag.

Schipholteam en AC-team Den Bosch

Nidos voert de voorlopige voogdij uit over kinderen die op luchthaven Schiphol achterblijven en regelt opvang voor hun nadat hun ouders of begeleiders zijn aangehouden en in verzekering gesteld vanwege de verdenking van het plegen van een strafbaar feit. Ook alleenstaande minderjarigen die zelf op Schiphol om reden van het plegen van een strafbaar feit in verzekering zijn gesteld, kunnen bij Nidos onder voorlopige voogdij komen. Binnen Nidos is een apart team werkzaam voor de uitvoering van deze taak.

Er zijn AC-locaties voor amv’s in Ter Apel en Den Bosch. In de fase na een voogdij-intake bij AC Ter Apel en de voogdij-uitspraak door de kinderrechter, opereren de jeugdbeschermers van het AC-team Den Bosch als belangenbehartiger van de jongere; zij regelen de procedure die de jongeren doorlopen en stemmen hierover af met Voogdij en met ketenpartners. Het team coördineert o.a. dat voogden (op tijd) bij het gehoor van de jongeren aanwezig zijn. De manager Schipholteam en AC-team Den Bosch geeft leiding aan de teams vanaf de locatie Den Bosch.

Wij zoeken

  • Kandidaten met aantoonbare managementkwaliteiten die succesvol leiding hebben gegeven aan hoogopgeleide professionals. U bent inhoudelijk betrokken, maar blijft de manager die richting maar ook ruimte geeft aan de professionals.
  • U heeft leidinggevende ervaring binnen het sociale domein of in de hulpverlening, bij voorkeur in het werken met vluchtelingen of in de jeugdzorg.
  • U heeft een professionele en cultuur-sensitieve houding in de omgang met asielzoekers en vluchtelingen, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent creatief.
  • U bent in uw element als er veel ontwikkelingen zijn en wanneer de omgeving per dag kan veranderen.
  • U beschikt over een diploma van een relevante HBO-opleiding en Voortgezette Opleiding (management) of een vergelijkbaar niveau.
  • U beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO Jeugdzorg:

  • het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 4.707 (schaal 11)
  • eindejaarsuitkering 8,3 %

Het dienstverband zal in eerste instantie voor de duur van een jaar worden aangegaan (met kans op verlenging).

Informatie en sollicitatie

Voor informatie over de vacature kunt u zich wenden tot de heer O. Topper, adjunct-directeur, via telefoonnummer 088-5011206.

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk dinsdag 28 mei 2019 richten aan Stichting Nidos, ter attentie van de heer O. Topper, adjunct-directeur, via het e-mailadres directie@nidos.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdij-instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die, met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid, het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren.

Bron: Intermediair.nl

Is deze vacature niet oké?