Aandeel van vrouwen op de arbeidsmarkt stabiliseert zich

17-08-2015 Redactie vacatures.nl
De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, die de afgelopen vijftien jaar vrijwel onafgebroken steeg, stabiliseert zich nu. Dat meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) vandaag. 65% van de vrouwelijke bevolking tussen de 15 en 65 jaar is momenteel beschikbaar voor betaald werk.

Einde aan stijging

 In de periode tussen 1998 en 2013 steeg de arbeidsparticipatie van vrouwen van 52,5% naar 65,4%. In 2013 ontstond er een lichte daling, die het CBS voornamelijk toeschrijft aan factoren als ziekte, arbeidsongeschiktheid en studie. In de eerste drie kwartalen van 2014 bleef de arbeidsparticipatie van vrouwen gelijk (om en nabij de 65%). Bij mannen ligt het percentage overigens op 78,7%.

Vrouwen maken minder uren

Niet alleen ligt de arbeidsdeelname bij vrouwen lager dan bij mannen, ook het gemiddeld aantal uren dat ze werken is lager. Onder de vrouwelijke werkzame beroepsbevolking is het gemiddeld aantal gewerkte uren 28,5. Bij mannen is dit zo’n 39 uur. Dit verschil zit ‘m vooral in het grote aantal vrouwen dat kiest voor een deeltijdbaan . Daarnaast maken vrouwen minder vaak overuren: 28% van de vrouwen geeft aan over te werken, tegen 36% van de mannen.