Vacatures.nl

Veel managers maken zich schuldig aan onethisch gedrag

30% van de managers maakt zich schuldig aan onethisch gedrag op de werkvloer. Bij werknemers die geen manager zijn, is dit percentage 13%. 60% van de werknemers is naar eigen zeggen wel eens in aanraking gekomen met onethisch gedrag op het werk. Managers hechten meer waarde aan eigenbelang dan aan ethiek. Dat is althans de conclusie uit een onderzoek van het Engelse Chartered Management Institute (CMI).

Liegen

Ondanks de betrekkelijk hoge percentages vindt slechts 6% van de managers zich daadwerkelijk ook een onethisch persoon. Verder geeft 35% van de managers toe iedere dag wel een leugen om bestwil te vertellen. Anne Francke, chief executive van CMI, stelt dat vertrouwen op de werkvloer uiteraard erg belangrijk is. Toch wantrouwt volgens haar een groot deel van het personeel de ethische waarden van hun managers.

Principes herzien

Francke zegt verder: "Bij werknemers zonder een leidinggevende functie voelt 43 procent zich bovendien door het management onder druk gezet om zich voor onethisch gedrag te lenen. De studie toont duidelijk aan dat het management inspanningen dient te leveren om zich opnieuw op principes te focussen en niet langer absolute prioriteit te geven aan het persoonlijke belang. Bedrijven moeten beseffen dat het negeren van ethische beginselen desastreuse gevolgen kan hebben. Niet alleen dreigen zware financiële sancties, ook moet rekening worden gehouden met vrijwel onherstelbare reputatieschade."