Vacatures.nl

Steeds meer Nederlanders werken én switchen van baan

Het aantal mensen in Nederland dat werkt is in de afgelopen drie maanden wéér hoger geworden. Ook de groep werkenden die van baan switcht wordt steeds groter. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In februari hadden bijna 8,7 miljoen Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar een betaalde baan. Sinds december vorig jaar kwamen er per maand gemiddeld 11.000 werkenden bij. Ondanks de stijgende lijn is het aandeel werkende mensen binnen de beroepsbevolking nog niet op het niveau van voor de economische crisis.

Werkloosheid neemt verder af

Met de verdere toename van het aantal werkenden, zet ook de dalende lijn in de werkloosheid door. In februari waren er 367.000 werklozen, zo’n 4,1 procent van de beroepsbevolking. In januari ging het nog om 4,2 procent.

De totale groep niet-werkenden bestaat overigens uit 4,2 miljoen mensen. Onder hen zijn er 3,9 miljoen die om uiteenlopende redenen niet beschikbaar waren voor werk of niet naar een baan hebben gezocht. Zij worden niet onder de werklozen gerekend.

Minder WW-uitkeringen

Ook het aantal WW-uitkeringen nam verder af. In vergelijking met vorig jaar waren er in februari 86.000 minder uitkeringen dan het jaar ervoor. De afname geldt voor bijna alle beroepsklassen en sectoren, maar was het sterkst in de bouw, waar er 41 procent minder uitkeringen werden verstrekt. Alleen in de financiële sector daalde het aantal uitkeringen niet; daarin is het nog altijd lastig een baan te vinden.

Meer baanswitchers

Niet alleen het aantal mensen dat werk neemt toe, ook steeds meer werkenden wisselen van beroep. In 2017 kozen er 937.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar voor ander werk. Dit is het hoogste aantal sinds 2008, toen nog meer dan een miljoen werkenden een overstap maakte. Tweederde van de overstappers tussen de 25 en 75 jaar koos voor een andere beroepsklasse. Hieronder verstaat het CBS bijvoorbeeld een overstap van een pedagogisch naar een zorgberoep of van een commercieel naar een dienstverlenend beroep.

Vooral jongeren en hoogopgeleiden wisselen

Het aantal baanwisselaars is het hoogst onder jongeren tot 25 jaar, die met name bijbanen hebben. Van hen koos bijna een derde voor ander werk in 2017. Hoe ouder we worden, hoe minder we van baan veranderen. In de groep 25- tot 25-jarigen maakte 13 procent in 2017 een switch en bij de 45-plussers ging het om 6 procent. Hoogopgeleiden (10,6 procent) wisselen bovendien meer dan laagopgeleiden (6,2 procent).