Aantal banen in Nederland stijgt, maar niet overal

14-12-2017 Redactie vacatures.nl
Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. In 2016 kwamen er 132.000 banen bij; een groei van 2 procent ten opzichte van 2015. Toch profiteerden niet alle regio’s van de economische wind in de rug. In Drenthe waren er namelijk juist minder banen dan in 2015. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/50/aantal-banen-in-drenthe-gedaald-in-2016).De daling in Drenthe is niet per se slecht nieuws voor werkzoekenden in die provincie, want de werkloosheid is er wel gedaald. De afname komt vooral doordat het aanbod van werknemers minder is geworden en mensen buiten hun eigen regio werken. In het zuidwesten van Drenthe was het banenverlies het grootst; daar waren in december 2016 3,7 procent minder banen dan in dezelfde maand het jaar daarvoor.

Zuidoost-Friesland banenkampioen

Opvallend is dat buurregio Zuidoost-Friesland het juist het best doet. Daar steeg het aantal banen met maar liefst 6 procent; de grootste toename van heel Nederland. Ook in andere regio’s was de groei bovengemiddeld. Het gaat bijvoorbeeld om Delft en Westland, Noord-Overijssel, Delfzijl en omgeving en de agglomeratie Haarlem, waar een stijging was van meer dan 3 procent. Vooral in de uitzendbranche is meer werk te vinden.

Ook minder banen in Gooi en Vechtstreek en IJmond

Drenthe is niet de enige plek in Nederland met banenverlies. Ook in de regio’s Gooi en Vechtstreek en IJmond (beide Noord-Holland) was hier sprake van, ondanks dat Noord-Holland als gehele provincie het beste uit de bus kwam. Amsterdam is daar een van de koplopers met een banengroei van 3,2 procent, vooral in de detailhandel en consultancybranche .