Vacatures.nl

Partners steeds vaker allebei hoogopgeleid

Nederland wordt steeds slimmer. Het aantal hoogeropgeleiden groeit en ook het aantal hoogopgeleide stellen neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bachelordiploma

Vorig jaar was iets minder dan een op de drie stellen tussen de 25 en 45 jaar hoogopgeleid. Het gaat hierbij om partners die beiden tenminste een bachelordiploma op zak hebben. Daarmee passeren de hoogopgeleide stellen het aantal stellen waarvan een van beiden hoger is opgeleid. Tien jaar geleden was dit wel anders; toen was slechts minder dan een op de vijf stellen hoger opgeleid. Ook het aandeel van stellen die alleen een middelbare opleiding hebben afgerond daalde juist, van ruim een op de vier in 2006 naar een iets meer dan een op de vijf in 2016.

Vrouwen steeds slimmer

De stijgende lijn in het aantal hoogopgeleide stellen is niet verrassend. Nederlanders worden al jarenlang steeds hoger opgeleid. Opvallend aan de cijfers van het CBS is wel dat vooral vrouwen steeds vaker hoger opgeleid zijn. In de jongste leeftijdsgroep (25 – 45 jaar) had in 2016 ruim 45 procent van de vrouwen een bachelordiploma afgerond, tegenover 39 procent van de mannen. Ook dit was tien jaar geleden nog anders: toen studeerden ongeveer evenveel mannen als vrouwen af aan een bacheloropleiding.

Utrecht is koploper

Partners die beiden hoog zijn opgeleid wonen vaker in grote steden. Veel grote steden zijn studentensteden, waar studenten na hun opleiding blijven hangen. Dat is het sterkst terug te zien in Utrecht: daar is bijna 63 procent van de paren tussen de 25 en 45 jaar hoogopgeleid. Daarmee geeft de stad andere grote steden het nakijken. Groningen komt op de tweede plek, Amsterdam op drie. Daar is het percentage hoogopgeleiden respectievelijk 56 en 54 procent.