Meer banen en betere arbeidsomstandigheden in ouderenzorg

10-02-2017 Redactie vacatures.nl
Om de zorg voor ouderen op korte termijn kwalitatief te verbeteren, heeft staatssecretaris Martin van Rijn regels opgesteld voor het aantal verpleegkundigen op intensieve zorgmomenten. Daarmee neemt de werkdruk voor verpleegkundigen binnen de ouderenzorg af. Daarnaast investeert het kabinet 100 miljoen euro, daar waar dat het hardst nodig is. Met dat geld kan onder andere extra personeel worden aangenomen.**10.000 nieuwe vacatures**

De regels zijn opgenomen in het Kwaliteitskader Verpleegzorg. Daarin is onder andere opgenomen dat er bij het opstaan of naar bed gaan minimaal twee zorgverleners aanwezig moeten zijn per groep ouderen in een verpleeginstelling. Daarnaast moet er de hele dag en avond iemand in de gemeenschappelijke ruimte aanwezig zijn om toezicht te houden op bewoners. Volgens van Rijn wordt hiermee de lat voor een goede kwaliteit van zorg hoger gelegd en is het voor iedereen duidelijk aan welke normen moet worden voldaan. Ook creëren de maatregelen werkgelegenheid. Naar schatting worden er dit jaar al 10.000 nieuwe vacatures uitgezet in de sector.

**Verbeterde werkomstandigheden**

Volgens Actiz, brancheorganisatie van werkgevers in de zorg, is die investering in de ouderenzorg hard nodig. Momenteel heeft slechts 30 procent van de verzorgingstehuizen wel genoeg verpleegkundig personeel in dienst. Verpleegkundigen kunnen daardoor niet de zorg verlenen die ouderen juist zo hard nodig hebben. De onderbezetting zorgt aan de andere kant voor een te hoge werkdruk voor verpleegkundigen. Ook dat vormt volgens Actiz een probleem. Vanwege het slechte imago kiezen te weinig mensen voor een baan in de ouderenzorg. Om personeel te werven, moet het vak ook aantrekkelijker worden gemaakt.

**Manifest scherp op ouderenzorg**

Het verbeteren van verpleeghuiszorg stond al langer ter discussie, maar werd echt op de agenda gezet door het Manifest Scherp op Ouderenzorg van schrijver Hugo Borst en Carin Gaemers. In het manifest riepen Borst en Gaemers op om zorg te dragen voor optimale gezondheidszorg voor ouderen in alle zorginstellingen. Door de financiële injectie van 100 miljoen is daarin een belangrijke stap gezet. Een volgende stap is volgens Gaemers om twee personeelsleden per acht ouderen op een groep als standaard norm te stellen, niet alleen op intensieve zorgmomenten. “In de pg-zorg zit de dag vol met intensieve zorgmomenten. Die zijn niet allemaal te plannen,” zegt Gaemers tegen Nieuwsuur.

Ook vindt Gaemers dat de implementatie van de nieuwe regels zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd. “Ouderen worden nu niet goed verzorgd. Niet omdat de verzorgenden niet goed zijn, maar omdat ze met te weinig zijn. Dat moet zo snel mogelijk veranderen, omdat de mensen die de zorg nu nodig hebben er over twee jaar misschien niet meer zijn,” aldus Gaemers.