Risk manager

Wat is een risk manager?

Een risk manager is iemand die zich bezighoudt met het inschatten en beperken van risico’s voor een bedrijf.

Er zijn twee specifieke soorten risk managers: financial risk managers en operational risk managers. Op deze pagina wordt de algemene functie van risicomanagers besproken. Klik op de functies voor een specifiekere beschrijving van de werkzaamheden van de financial of operational risk managers.

Wat is risk management?

Risk management is een proces dat risico’s met het oog op de doelstellingen van een organisatie in kaart brengt en beoordeelt. Wanneer een bedrijf een goed risicomanagement voert, is het in staat een betere ‘risk/reward trade-off’ te bereiken, oftewel: een betere balans tussen risico en opbrengst.

Er zijn vele methoden beschikbaar voor het voeren van risk management, net zoals er een groot aantal softwareoplossingen op de markt is. In algemene zin zijn de methodes vaak opgebouwd uit de volgende zes stappen:

 1. Identificeer de risico’s
  Hierbij gaat het om het signaleren van risico’s en de koppeling hiervan naar de doelstellingen van de organisatie.
   
 2. Analyseer en beoordeel de risico’s
  Welke risico’s zijn het grootst en verdienen het eerst de aandacht?
   
 3. Analyseer de huidige beheersingsmaatregelen
  Er moet worden bepaald welke huidige risico’s er zijn: welke hiervan worden al adequaat beheerst en welke verdienen wellicht meer aandacht?
   
 4. Ontwerp en realiseer de plannen
  Voor elk risico moet een keuze woren gemaakt: vermijden, verminderen, overdragen of accepteren.
   
 5. Meet, controleer en rapporteer
  Risicomanagement houdt nooit op: controle, meting, monitoring, rapportage en evaluatie zijn belangrijk.
   
 6. Integreer de resultaten in het beleid
  Elke nieuwe bevinding of methode kan ook in de toekomst bruikbaar zijn, dus moet alle risico-informatie nauwkeurig worden vastgelegd.

Wat doet een risk manager?

Risk managers zijn verantwoordelijk voor het inrichten van een adequaat systeem van risicobeheer ten behoeve van het management en het personeel. Al naar gelang hun specialisatie kunnen risk managers de volgende taken hebben:

 • Uitvoeren van risicoanalyses betreffende nieuwe of huidige producten of investeringen
 • Beheersen, analyseren, monitoren en evalueren van het risicomanagementbeleid
 • Verhogen van het bewustzijn wat betreft risico’s (bijvoorbeeld door middel van presentaties en rapporten)
 • Adviseren van het management en uitvoerende afdelingen omtrent risico’s
 • Aansturen van verschillende soorten analisten
 • Voeren van overleg met eventuele collega-risicomanagers en gerelateerde afdelingen als audit en compliance

Waar werken risk managers?

Risk managers zijn werkzaam bij (grotere) commerciële organisaties op de afdeling compliance. Vaak zijn het financiële ondernemingen als banken of verzekeraars, maar ook bedrijven uit andere sectoren kunnen risk managers in dienst hebben. Tijdens hun werkzaamheden hebben risk managers vooral te maken met (credit/financial/operational) risk analysts, quantitative analysts, model validators, business analisten en projectmanagers.

Hoe word je risk manager?

Om als risk manager aan het werk te kunnen, dien je een economische opleiding gevolgd te hebben op hbo- of wo-niveau. Voorbeelden zijn:

 • Bedrijfskunde (hbo/wo)
 • Economie (hbo/wo)
 • International Business (Administration) (hbo/wo)

Vervolgens kun je je specialiseren in het risicomanagement, bijvoorbeeld via de volgende studies:

 • Hbo-master Risicomanagement aan de Haagse Hogeschool
 • Wo-master Risicomanagement aan de Universiteit Twente

Voor de functies financial risk manager en operational risk manager zijn er specialistische opleidingen.

Wat is een goede risicomanager?

Een goede risicomanager is niet alleen sterk met cijfers en economische modellen, maar is ook communicatief sterk en creatief. Een sterke risk manager moet de vertaalslag kunnen maken van kille cijfers naar een overtuigend advies. Daarnaast is het belangrijk dat iemand ook kennis heeft van terreinen buiten het risicomanagement, bijvoorbeeld dankzij nevenfuncties. Sommige risk managers staren zich blind op hun specialisme en verliezen dan het grotere belang van de onderneming, of de eisen die andere disciplines stellen, uit het oog. Om dat te voorkomen is het goed om als risicomanager breed georiënteerd te zijn.