Process Engineer

Wat is een process engineer?

Een process engineer of procesingenieur is iemand die zich bezighoudt met het ontwerpen, analyseren, monitoren en verbeteren van processen en installaties binnen een industrieel bedrijf. Alle schakels van de productieketen en het beslissingsproces dat hieraan voorafgaat, vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Afhankelijk van de organisatie waarin hij werkzaam is, kan hij daarnaast een meer probleemoplossende rol vervullen.

Wat doet een process engineer?

Specifieke werkzaamheden van process engineers zijn bijvoorbeeld:

 • Opstellen van een procesontwerp (bijvoorbeeld een P&ID)
 • Ontwerpen van (complexe) installaties en installatieonderdelen
 • Samenstellen van een gedetailleerde procesbeschrijving
 • Opstellen van specificaties voor appendages (bijvoorbeeld ventielen, kranen en afsluiters) en equipment
 • Samenstellen van CFD-simulaties (Computational Fluid Dynamics), een instrument waarmee waarden van grootheden als druk, snelheid en concentratie in een stroming (bij benadering) inzichtelijk kunnen worden gemaakt
 • Uitwerken en presenteren van verbetervoorstellen, zowel op technisch als procesmatig gebied
 • Optreden als probleemoplosser in voorkomende gevallen
 • Voeren van overleg met andere specialisten als piping engineers, procestechnologen en elektro engineers

Wat is een P&ID?

Een P&ID (Piping and Instrumentation Diagram of Process and Instrumentation Diagram) is een schematische technische tekening waarop te zien is hoe de onderdelen van een procesinstallatie met elkaar verbonden zijn. Leidingen worden hierin met een doorgetrokken lijn weergegeven; een stippellijn staat voor regelkringen.

Voor de opbouw van P&ID’s gelden normen, waarvan de belangrijkste de ISO-normen zijn, die worden vastgesteld door de ISO, de internationale organisatie voor standaardisatie. De naam van deze organisatie is wereldwijd hetzelfde: ‘iso’ is afgeleid van het Griekse ‘isos’, dat ‘gelijk’ betekent.

Een schema dat specifiek gaat over de stroom (flow) door de leidingen, wordt een Process Flow Diagram (PFD) genoemd. Hierin komen ook parameters als temperatuur en druk voor.

Waar werken process engineers?

Process engineers zijn werkzaam in de meest uiteenlopende industriële sectoren, bijvoorbeeld de chemie, petrochemie, farmaceutische industrie, logistiek of de biotechnologie. Collega’s met wie process engineers te maken hebben, zijn bijvoorbeeld piping engineers, procestechnologen, elektro engineers, mechanical engineers, software engineers, procesoperators en monteurs WTB.

Hoe word je process engineer?

Om process engineer te worden, dien je in de regel ingenieur te zijn in de specifieke discipline waarbinnen het bedrijf opereert. Voorbeelden van relevante opleidingen zijn:

 • Applied Physics / Toegepaste Natuurkunde (wo)
 • Chemical Engineering / Scheikundige Technologie (wo)
 • Energie- en Procestechnologie (hbo)
 • Technische bedrijfskunde (hbo/wo)
 • Werktuigbouwkunde (hbo/wo)

Behalve de hbo-bachelor Energie- en Procestechnologie is er ook de postdoctorale opleiding Energie- en Procestechnologie, die wordt aangeboden door de Universiteit Twente. Tot deze opleidingen worden talentvolle afgestudeerden toegelaten met een relevante MSc-titel.