Planeconoom

Wat is een planeconoom?

Een planeconoom is iemand die de financiële haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen in kaart brengt, de budgettering en planning hiervoor maakt en deze bewaakt. Planeconomen zijn verantwoordelijk voor het financieel-economische plaatje van bijvoorbeeld nieuwbouwplannen en bestemmingsplannen. Daarmee dragen ze bij aan de ontwikkeling van een gebied of gemeente.

Wat doet een planeconoom?

Een planeconoom houdt zich bezig met het financiële beheer en de control van plannen voor ruimtelijke en/of vastgoedontwikkeling. Als planeconoom advies je onder andere over grondexploitaties- en beleid, risicobeheersing en haalbaarheid van projecten. Hiervoor maak je berekeningen en doe je haalbaarheidsstudies. Dit doe je meestal op projectbasis.

Onder het takenpakket van een planeconoom vallen de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen en toetsen van grondexploitaties
 • Maken van exploitatieplannen
 • Uitvoeren van risicoanalyses
 • Doen van haalbaarheidsstudies
 • Financieel beheer
 • Adviseren over financieel-economische strategieën
 • Maken van beleidsadviesrapporten
 • Schrijven van voortgangsrapportages
 • Signaleren van kansen en knelpunten en hierop inspelen
 • Voeren van grondbeleid
 • Planning en control
 • Op de hoogte houden van en sparren met stakeholders
 • Ontwikkelingen rondom relevante wetgeving bijhouden

Waar werken planeconomen?

Planeconomen werken doorgaans bij (semi-)overheidsinstellingen, zoals gemeentes en woningcorporaties. Maar je kunt als planeconoom ook extern worden ingehuurd door van dit soort organisaties. In dat geval ben je in dienst van een adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling of werk je voor jezelf.

Je werkt als planeconoom veel zelfstandig. Voor sommige projecten zul je de enige planeconoom zijn, gaat het om grotere en complexere projecten, dan zul je ook samenwerken met collega-planeconomen.

Verder overleg je veel met collega’s binnen die vanuit andere perspectieven betrokken zijn bij een project, zoals projectleiders, projectontwikkelaars, gebiedsmanagers en vastgoedadviseurs.

Hoe word je planeconoom?

Er is geen specifieke opleiding voor planeconoom. Wel wordt er verwacht dat je een studie hebt gedaan op hbo- of universitair niveau. Studies die aansluiten zijn bijvoorbeeld Planologie of Sociale Geografie of opleidingen in de financiële richting. Meestal zul je gaandeweg in de functie groeien en op basis van je ervaring worden aangenomen als planeconoom.

Welke competenties heb je nodig als planeconoom?

Als planeconoom is het handig als je over de volgende competenties beschikt

 • Ruimtelijk en financieel inzicht
 • Analyserend vermogen; goed en snel situaties weten te doorgronden
 • Communicatief vaardig en klantgericht
 • Lef en focus
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen