PhD

Wat is een PhD?

Met PhD wordt gedoeld op iemand die gaat promoveren in een bepaald wetenschappelijk veld, zoals economie, geschiedenis of sociologie. Officieel is PhD niet een functiebenaming, maar een academische graad. De officiële functiebenaming is PhD-kandidaat, -onderzoeker of -student. In Nederland wordt een PhD-kandidaat ook wel een promovendus genoemd. PhD is de hoogste academische graad die je kunt behalen.

Waarvoor staat PhD?

PhD is afgeleid van het Latijn en staat voor Philosophiæ Doctor en van het Engelse Doctor of Philosophy. Je moet dit niet al te letterlijk vertalen (als in: doctor in de filosofie), want er wordt met deze titel verwezen naar het Oud-Griekse woord philosophia, wat ‘liefde voor wijsheid’ betekent.

Wat doet een PhD-kandidaat?

In een PhD-positie doe je wetenschappelijk onderzoek en schrijf je een proefschrift over een onderwerp binnen het vakgebied waarop je promoveert. Als dit wordt goedgekeurd, mag je de titel PhD achter je naam voeren (of dr. ervoor). Je moet dan hebben aangetoond dat je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek kunt verrichten. Vaak is het onderwerp van je promotieonderzoek bepaald door een professor, die je in de rol van promotor begeleidt.

Naast het doen van onderzoek heb je als PhD-kandidaat nog meer taken. Wat die precies omvatten, hangt onder andere af van het vakgebied waarbinnen je promoveert. Zo is het in het ene vakgebied verplicht om wetenschappelijke artikelen te publiceren (met name de bètavakken) en in het andere optioneel. In veel gevallen heb je ook een onderwijsverplichting en geef je ook colleges aan studenten.

  • Schrijven van een proefschrift
  • Kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek opzetten en uitvoeren
  • Literatuuronderzoek
  • Onderwijs geven aan studenten binnen het vakgebied
  • Publiceren van artikelen in wetenschappelijke tijdschriften
  • Vragenlijsten ontwikkelen
  • Houden van interviews
  • Spreken op en bezoeken van conferenties en congressen
  • Methoden ontwikkelen

Een PhD-traject duurt doorgaans vier jaar tot vijf jaar. Je krijgt meestal eerst een contract voor een kortere duur (bijvoorbeeld anderhalf jaar), dat bij succesvol functioneren verlengd wordt tot vier (of vijf) jaar. Binnen die vier of vijf jaar moet je in principe je proefschrift hebben afgerond en verdedigd. Het komt echter geregeld voor dat het proefschrift wordt afgerond buiten de contracttijd.

Waar werken PhD-kandidaten?

Als PhD-kandidaat werk je in een universiteit of een universitair medisch centrum. Je doet het meeste van je werk alleen, maar dit is ook weer afhankelijk van het type onderzoek dat je doet. Wel word je begeleid door één of twee promotoren. Dit zijn hoogleraren binnen het vakgebied waarbinnen je je promotieonderzoek doet.

Hoe word je PhD-kandidaat?

Om PhD-kandidaat te worden, moet je eerst een masterdiploma behalen op de universiteit, uiteraard binnen het vakgebied waarbinnen je wilt promoveren. Vervolgens solliciteer je voor een PhD-plek. Soms moet je hiervoor zelf een onderzoeksvoorstel maken en aantonen dat je genoeg wetenschappelijke bagage hebt.

Hoewel niet iedere PhD-kandidaat ook daadwerkelijk zijn carrière vervolgt aan de universiteit, is het volgen van een PhD-traject een opstap om te gaan werken in de wetenschap. Bijvoorbeeld als je een functie als (assistent-)professor ambieert. In de geneeskunde kan het ook een opstap zijn voor het verwerven van een opleidingsplek binnen een van de specialisaties die je als arts kunt doen.