Opbouw van je sollicitatiebrief

Opbouw van je sollicitatiebrief

Zonder een goede opbouw geen goede sollicitatiebrief . Een overzichtelijke indeling met duidelijk afgebakende alinea’s is onmisbaar wil jouw sollicitatie kans van slagen hebben. Is je brief een rommeltje, dan is de kans groot dat ‘ie rechtstreeks in de map ‘Verwijderd’ terechtkomt. Ook met je brief heb je maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Hoe zorg je dat dat een goede is?

Klassieke opbouw van een sollicitatiebrief

Een klassieke sollicitatiebrief kent een standaard opbouw. Die kun je eigenlijk altijd aanhouden. Is de organisatie wat kleiner of minder formeel, dan is het niet zo’n ramp als je iets losser met de ‘regels’ omgaat. Je zit in elk geval nooit fout als je onderstaande indeling als leidraad gebruikt voor je sollicitatiebrief.

1. Begin met je eigen naam en contactgegevens

Zet je eigen naam en contactgegevens altijd boven aan de sollicitatiebrief. Als je de ontvanger van je brief na het lezen ervan overtuigd hebt dat jij moet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, maak je de drempel om de telefoon te pakken nog een stukje lager. Dat ziet er zo uit:

> Peter van Dijk

> Vondelkade 77

> 3132 HG Rotterdam

> 06-34560203

> p.vandijk@gmail.com


2. Vermeld de gegevens van het bedrijf en de naam van de contactpersoon

Na het vermelden van je eigen gegevens houd je een witregel aan en vervolgens schrijf je de gegevens van het bedrijf op en degene aan wie je de brief richt. Staat de naam niet in de vacaturetekst, pleeg dan even een belletje naar het bedrijf om te achterhalen aan wie je je brief kunt richten. Geef het de gegevens als volgt weer:

> Uitgeverij Verkleijen

> W. van der Heijden

> Brusselselaan 102a

> 5090 SR Hooghuizen

3. Plaats en datum

Na een witregel onder de gegevens van de ontvanger, zet je de plaats van waaruit je de brief schrijft en de datum waarop je ‘m verzendt. Schrijf het jaartal altijd voluit en de maand in letters. Bijvoorbeeld:

> Rotterdam, 12 maart 2019

4. Betreft-regel

Sla na de plaats en datum weer een regel over en vervolg je sollicitatiebrief met de ‘betreft-regel’. Hierin zet je het onderwerp van de brief. Dat kan er zo uitzien:

> Betreft: sollicitatie naar de functie van strategy consultant

Schrijf betreft altijd met hoofdletter en zorg dat na de dubbele punt een kleine letter volgt.

5. Aanhef sollicitatiebrief: geachte of beste?

Na de betreft-regel kun je weer één of twee witregels aanhouden. Daarna begin je met de aanhef. Maar kies je nou: ‘Geachte’ of ‘Beste’? En noem je de voornaam of is een achternaam voldoende? Het meest gebruikelijke en meest veilige is ‘Geachte’ plus heer/mevrouw en achternaam. Vind je dit iets te formeel voor de organisatie waarbij je solliciteert, dan kun je gerust een andere keuze maken en bijvoorbeeld gaan voor: ‘Beste plus voor- en achternaam’. Sluit je aanhef af met een komma. Dat ziet er dus zo uit:

> Geachte heer van Van der Heijden,

of

> Beste Willem van der Heijden,

6. Introductie

Begin je brief altijd met een hoofdletter, ook al eindig je de aanhef met een komma. Open met een prikkelende zin waarin je je lezer duidelijk maakt dat je graag wilt reageren op de vacature en waarom. Probeer iets uit de vacaturetekst of van de website van het bedrijf of de organisatie te halen en daarop in te haken. Of begin met eigenschappen van jezelf die aansluiten bij de functie.

> Gedreven tot op het bot, georganiseerd tot in de puntjes en een geboren leider. Dat is wat ik ben en waarom ik graag zou willen reageren op de functie van....

7. Middenstuk

In de overige alinea’s van je brief (het middenstuk ) licht je je motivatie en geschiktheid (verder) toe. Wijd bijvoorbeeld één alinea aan wat je zo aanspreekt in de functie en het bedrijf of de organisatie waarbij je solliciteert en de volgende alinea’s aan je vaardigheden en ervaring die van pas komen. Beperk je tot één onderwerp per alinea.

8. Afsluiting

Sluit je brief af met een zin waarin je vertelt dat je je motivatie graag binnenkort komt toelichten in een gesprek, gevolgd door een begroeting. ‘Met vriendelijke groet’ is de meest gebruikte en toegankelijke vorm van groeten. ‘Hoogachtend’ wordt ook nog wel gebruikt, maar is wel wat formeler en ouderwetser. Je kunt zelf ook voor een net iets andere afsluiting kiezen om je te onderscheiden van de rest.

Voorbeelden:

> Uiteraard kom ik graag meer vertellen over mezelf en mijn toegevoegde waarde voor jullie bedrijf. Ik kijk dan ook uit naar een uitnodiging voor een gesprek.

>

> Met vriendelijke groet,

>

> Peter van Dijk
of


> Natuurlijk heb ik nog veel meer over mezelf en mijn kwaliteiten te vertellen, maar dat doe ik het liefst face-to-face. Wanneer zullen we een bakje koffie drinken?

>

> Hopelijk tot binnenkort!

>

> Veel groeten,

>

> Peter van Dijk

9. Bijlage(n)

Naast je sollicitatiebrief stuur je je cv mee. Het is netjes - maar niet noodzakelijk - om dit behalve in je begeleidende e-mail onder aan de brief nog eens te vermelden. Dat kan er dan zo uitzien:

Bijlagen:


1. Curriculum vitae
2. Cijferlijst MSc Bedrijfskunde
3. Aanbevelingsbrief professor F.A. JansenVolledige opbouw en indeling
In z'n totaliteit ziet je sollicitatiebrief er qua opbouw en indeling dan ongeveer zo uit:***

***


Peter van Dijk

Vondelkade 77

3132 HG Rotterdam

06-34560203

p.vandijk@gmail.com

Uitgeverij Verkleijen

De heer W. van der Heijden

Brusselselaan 102a

5090 SR Hooghuizen

Rotterdam, 12 maart 2019

Betreft: sollicitatie naar de functie van strategy consultant

Geachte heer Van der Heijden,

Alinea 1

Alinea 2

Alinea 3

(Alinea 4)

(Alinea 5)

Met vriendelijke groet,

Peter van Dijk

Bijlagen:

1. Curriculum vitae
2. Cijferlijst MSc Bedrijfskunde
3. Aanbevelingsbrief professor F.A. Jansen

***

***

Een andere opbouw kiezen voor je sollicitatiebrief
Wil je het net iets anders aanpakken dan de standaard opbouw in bovenstaande brief? Dan kan dat in veel gevallen prima. In dit digitale tijdperk is het bijvoorbeeld niet per se meer nodig alle gegevens van de ontvanger op te nemen. In veel gevallen stuur je je sollicitatiebrief per mail en dan is de betreft-regel niet echt noodzakelijk. De onderwerpregel van je e-mail vervult immers die functie.

Zorg wel dat je brief altijd een aanhef, kop, middenstuk en staart heeft en sluit altijd af met een groet en je naam.

Lees meer: