AB Het Spectrum

Over AB Het Spectrum
Ambulante Begeleiding Het Spectrum is expert in autismezorg en biedt ambulante begeleiding aan cliënten met een diagnose in het autistisch spectrum (ASS), en/of in combinatie met een gedragsstoornis zoals ADHD of ODD. De ondersteuning wordt geboden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een gemiddeld tot hoog IQ. AB Het Spectrum onderscheidt zich van andere organisaties doordat er vraaggericht wordt gewerkt in plaats van aanbodgericht.

We bieden verschillende begeleidingsvormen aan. Zo worden er individuele begeleiding, opvoedondersteuning en trainingen aan cliënten geboden en is het als cliënt mogelijk een behandel- of diagnostiektraject bij ons te volgen. Daarnaast hebben wij de beschikking over twee woonhuizen waar cliënten begeleid wonen en een zaterdagopvang voor kinderen. De begeleiding wordt volledig afgestemd op de individuele cliënt.

Onze begeleiders hebben qua opleiding verschillende achtergronden: Orthopedagogiek, Psychologie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Creatieve therapie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en achtergronden in het onderwijs. Daarnaast worden alle begeleiders continu ondersteund en bijgeschoold om onze cliënten met een ASS te blijven begeleiden en heerst er een grote betrokkenheid om dit gezamenlijke doel te bewerkstelligen.
Bedrijfsinformatie
Specialismen
Autisme,ASS,Specifieke doelgroepen
Vacatures bij AB Het Spectrum
Anderen bekeken ook