logopedie Grave

Over logopedie Grave
Onze visie berust op het bieden van professionele en klantvriendelijke allround logopedische zorg,  **op maat** gesneden voor de specifieke cliënt**.** Deze zorg is altijd gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen en inzichten. Daarbij staat **de cliënt **en de hulpvraag van deze cliënt altijd centraal.

Hierbij hechten wij veel waarde aan kwaliteit en continuïteit van onze logopedische zorgverlening. Wij willen ons op een professionele wijze profileren bij de cliënt. Dit geldt eveneens voor verwijzers (huisartsen, specialisten, tandartsen of orthodontisten), andere disciplines, leerkrachten en andere medewerkers van (onderwijs) instellingen, betrokken bij onze logopedie praktijk.
Bij het verlenen van logopedische zorg wordt voor een passende begeleidingsvorm gekozen die recht doet aan de cliënt en diens omgeving. In onze visie is een gelijkwaardige inbreng hierbij de sleutel tot succes: de logopedist als therapeut met specifieke kennis en vaardigheden enerzijds en de cliënt met inzet en inzicht anderzijds.
Bedrijfsinformatie
Vacatures bij logopedie Grave
Anderen bekeken ook