Vacatures.nl

Senior Data Analist

Gemeente Amsterdam Amsterdam
30+ dagen geleden

Je werkt binnen de staf van de directie Financiële Dienstverlening (FD).

Als data analist heb je dan ook een brede betrokkenheid bij het realiseren van verbeteringen en innovaties binnen FD. Hiertoe verwerk je data tot kennis en acteer je langs het hele spectrum van dashboarding tot data science.

Je maakt via data analyses verbinding tussen primaire proces data en financiële data en ondersteunt daarmee het steeds verbeteren van de dienstverlening van de gemeente Amsterdam.

Zie onderaan voor een uitgebreidere beschrijving van de directie FD

Werkzaamheden en Resultaten

 • Het vertalen van datastructuren naar intelligenceproducten die bijdragen aan de ambities van FD en de stad Amsterdam. Juist door primaire data te koppelen met financiële data.
 • Een bijdrage leveren aan de creatie van kennis over de stad en gemeente.
 • Heeft ervaring met of een visie op hoe kwantitatieve data-analyses kunnen bijdragen aan innovatie van de aanpak van vraagstukken
 • Het op eigen initiatief starten, of in opdracht van partners in de stad, van projecten om tot nieuwe inzichten of nieuwe toepassingen van data te komen. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van het betaalproces, maar ook aan het verschaffen van vernieuwende inzichten in subsidiestromen.
 • Strategisch adviseur voor het MT FD en hoger ambtelijk management (concern) breed op het gebied van data
 • Op basis van data modellen strategische suggesties formuleren;
 • Bijdrage leveren aan innovatie van (data) producten en –toepassingen.
 • Gesprekspartner voor de directie FD t.a.v. de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van data
 • Gesprekspartner voor directies bij advisering over het gebruik van (financiële) data voor hun dienstverlening
 • Het vertalen van de behoefte van directies op het gebied van (financiële) data naar managementinformatie in AMI en de dienstverlening van de directie FD
 • Sturing geven aan de ordening en analyse van verzamelde gegevens en mede formuleren van conclusies;
 • Verantwoordelijk voor het, in samenwerking met de procesmanager en data scientist, voor het inrichten van datagovernance binnen FD.
 • Samenwerken met data lab en CTO om steeds te blijven innoveren en slim en goed gebruik te maken van de data.

Wij vragen:

Je bent een professional op het gebied van finance en data en beschikt in ieder geval over de volgende competenties, vaardigheden en ervaring:

 • Afgeronde relevante academische (master) opleiding, zoals bijvoorbeeld Economie, Bedrijfskunde, Econometrie eventueel aangevuld met een RA of RC opleiding
 • Aantoonbare ervaring van high-level programmeertalen en methoden en technieken voor onderzoek, data-analyse en visualisaties (zoals bijvoorbeeld Python, Tableau, D3.js, R en SPSS), machinelearning, datamodellering en het ontsluiten van resultaten in toepassingen;
 • 3-7 jaar ervaring als adviseur binnen het financiële domein
 • 3-7 jaar ervaring in het voeren van overleg met het hoger management.
 • Aantoonbare ervaring als gesprekspartner voor MT en hoger management.
 • Bij voorkeur kennis van en 3-7 jaar ervaring op het gebied van advisering in een politiek-bestuurlijke context, in het bijzonder op het terrein van financiële processen.
 • Een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit is vereist.
 • De volgende competenties op expert niveau;
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Initiatief

Duiding van de competenties

Omgevingsbewustzijn; Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen

of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie. Houdt rekening met de omgeving van zijn werk.

Samenwerken; Levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team. Draagt bij aan een stimulerende werksfeer en een gezamenlijk resultaat.

Relatiebeheer; Bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze. Bouwt relaties op en uit.

Resultaatgerichtheid; Concrete doelen als uitgangspunt nemen voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is. Is resultaatgericht met betrekking tot doelen in breder verband_._

Overtuigingskracht; Oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig. Kan groepen overtuigen.

Initiatief; Onderneemt zelfstandig actie. Signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties, die bijdragen aan betere organisatieprestaties. Speelt actief in op kansen en verbeteringsmogelijkheden en neemt ook initiatieven die buiten de eigen taak liggen.

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.520,- (salarisschaal 12) bruto per maand op basis van 36 uren per week;
 • Naast een 36-urige werkweek kun je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB bedraagt 17,05 % van je brutosalaris en kun je keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen;
 • Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen en bij gebleken geschiktheid;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • Goede balans tussen werk-privé.

De organisatie

De directie FD maakt deel uit van de financiële functie van de Gemeente Amsterdam waarin de Directie Middelen en Control kaderstellend is en de FD adviserend en uitvoerend.

FD staat voor een transparante en betrouwbare financiële administratie, efficiënte processen, en gedegen en proactief advies. Dit doen we voor en met alle organisatieonderdelen van de gemeente Amsterdam en ten behoeve van haar bestuur en burgers.

FD wil een excellente organisatie worden die zeer goede financiële dienstverlening levert aan interne en externe stakeholders. Dit willen wij bereiken door keten georiënteerde en efficiënte werkprocessen op basis van uniforme en gestandaardiseerde werkwijzen.

Staf

De Staf binnen FD ondersteunt het management van de directie, als ook brede advisering wanneer het gaat om bestuurlijke en ambtelijke context van de directie Financiën. De staf zorgt dat er kwalitatief volwaardige besluitvorming plaatsvindt, zowel binnen de FD, GMT als

wethouder en B&W. De staf vormt ook een liaison richting de verschillende partners zoals datalab, communicatie, P&O en IV/ICT.

Sollicitatieprocedure

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk zondag 15-9-2019 onder vermelding van Senior Data Analist.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vragen over deze vacature

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Mohamed Chaaibi, recruiter, 06 46 34 15 88 of m.chaaibi@amsterdam.nl

LI-POST

Bron: Vacatures.nl

Is deze vacature niet oké?