Vacatures.nl

Projectmanager Cluster Projecten PARK21

BlueTrail Hoofddorp
1 dag geleden

Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT33054 Omgeving: Hoofddorp Startdatum: 1 september 2020 Einddatum: 1 februari 2021 Optie op verlenging: Ja 9x 6 maanden Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: In week 30 op dinsdag 21 juli (extra uitloop is woensdag 22 juli) Sluitingsdatum: Woensdag 15 juli om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Projectmanager Cluster Projecten PARK21 voor 32 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De organisatie zoekt een Projectmanager die ingezet zal worden bij het project PARK 21. Dit park met een oppervlak van 1.000 hectare is gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

De Projectmanager zal zich voornamelijk bezighouden met 2 gebiedsontwikkelingen binnen het project PARK21, deze zijn:

 • Flumen - gebiedsontwikkeling van 17 hectare.
 • Groot Vennep - gebiedsontwikkeling van 72 hectare.

Taken/werkzaamheden:

 • Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen zoals die zijn afgesproken met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever. Je organiseert en structureert op professionele wijze jouw (deel)projecten, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en de diverse gemeentelijke teams.
 • Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project.
 • Je draagt zorg voor helder geschreven projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming.Van de projectmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.
 • Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke projecten gericht op gebieds(her)ontwikkeling.
 • Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing van de deelprojecten en je coördineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden. De verantwoordelijkheid van het gehele project PARK21 is in handen van een Senior Projectmanager
 • Je bent verantwoordelijk voor het projectresultaat en zorgt er voor dat jouw projecten binnen de gestelde planningen en budgetten gerealiseerd worden.
 • Je organiseert jouw project gestructureerd. Je legt de basis vast in een project- en procesplanning, risicoanalyse en een plan van aanpak. Je bent binnen jouw opdracht en mandaat integraal verantwoordelijk voor jouw deelprojecten.
 • Je rapporteert professioneel over voortgang en legt verantwoording af over jouw project aan de Senior Projectmanager en de ambtelijk- en bestuurlijk opdrachtgever.
 • Binnen het team lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie.

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over Universitair denk- en werkniveau door ervaring of opleiding. Genoten opleiding bij voorkeur op het gebied van planologie, civiele techniek of bedrijfskunde. Referentie vereist.
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectmanager in het sturen van complexe ruimtelijke projecten, bij voorkeur met groenprojecten. Referentie vereist.
 • Je hebt ervaring met juridisch-planologische kennis en bekend is met organische gebiedsontwikkeling.
 • Je voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Je bent flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met werkzaamheden binnen (in dienst van/gedetacheerd bij) een (middel)grote gemeentelijke organisatie (100.000+).
 • Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) relevante ervaring als projectmanager met complexe ruimtelijke projecten, bij voorkeur met groenprojecten
 • Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met organische gebiedsontwikkeling in een van origine agrarisch landschap.

Competenties:

 • Goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden
 • Flexibel
 • Goede bestuurlijke sensitiviteit
 • In control op het gebied van bedrijfsvoering
 • Weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme.
 • Integer en houd je aan correcte omgangsvormen.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

 • Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
 • Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
 • Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
 • Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bron: BlueTrail

Is deze vacature niet oké?