Vacatures.nl

Projectleider voorbereiding en implementatie ZWB

FlexIntens Zoetermeer
14 dagen geleden

FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

Functiebeschrijving

Organisatie

De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

Opdracht

De wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg (LV), Rijswijk (RW) en Zoetermeer uitgevoerd in een gemeenschappelijk regeling (GR DSW). LV en RW hebben aangegeven te willen stoppen met de GR. Zoetermeer wil haar activiteiten op het gebied van werk samenvoegen met de huidige activiteiten van de DSW in een nieuw te vormen Werkbedrijf in de vorm van een BV. LV en RW gaan inkopen bij dit nieuwe werkbedrijf.

Voor dit werkbedrijf wordt een organisatie inrichtingsplan (OIP) opgesteld. We zoeken een projectleider om dit OIP af te ronden en om vooruitlopend op een aan te stellen kwartiermaker de implementatie van het Werkbedrijf te starten.

Werkzaamheden betreffen:

 • Regie op en afronden van het OIP;
 • Verzorgen van het (bestuurlijk) besluitvormingsproces;
 • Het geven van leiding aan verschillende werkgroepen en de projectondersteuning;
 • Het realiseren van afstemming met programma Inkomen (werk en inkomen worden ontvlochten); het programma Ontwikkeling (aandacht voor vakdeskundigheid) , het afbouwspoor GR DSW, het bredere sociaal domein en betrokkenheid externe partners;
 • Het opstellen van een implementatieplan WB;
 • Het starten van de implementatie van het WB;
 • Regie en sturing op de planning en bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van de vormgeving van het WB;
 • Secretaris en adviseur van de bestuurlijke en ambtelijke stuurgroep; voorzitter van de ambtelijke projectgroep.

Functie-eisen

Vereisten / knock-outcriteria

 • Aantoonbare werkervaring als kwartiermaker/projectleider met oprichting en inrichting van een nieuwe rechtspersoon in de afgelopen 2 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met een SW-bedrijf;
 • Aantoonbare werkervaring met de participatiewet;
 • Per 1 september 2019 beschikbaar.

Gunningscriteria

 • Aantoonbare werkervaring als programmamanager in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbaar kunnen schakelen op diverse borden (bestuur/directie/ambtelijke organisatie);
 • Aantoonbare werkervaring met complexe herstructurering vraagstukken binnen het sociaal domein beleidsterrein re-integratie;
 • Bekendheid met de (arbeidsmarkt) regio en de vraagstukken die spelen op het gebied van de participatiewet en sociale voorzieningen.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg

Bron: FlexIntens

 • Dienstverband: Loondienst
 • Uren: 32 uur per week
Is deze vacature niet oké?