Vacatures.nl

Planningsadviseur

BlueTrail Amsterdam
1 dag geleden

Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT33044 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 15 augustus 2020 Einddatum: 15 november 2020 Optie op verlenging: Nee Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: In de week van 13 juli (telefonisch of via videogesprek) Sluitingsdatum: Donderdag 9 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Planningsadviseur voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De grachten zijn uniek en onlosmakelijk verbonden aan onze stad. Niet voor niets maken ze onderdeel uit van het UNESCO werelderfgoed. Om te zorgen dat Amsterdam een leefbare stad blijft voor bewoners, ondernemers en bezoekers zijn duidelijke keuzes nodig. Om deze reden is het noodzakelijk om grenzen te stellen aan het gebruik van het water, waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar drukte en overlast door pleziervaart en illegale verhuur van boten. Handhaving, toezicht, helder en transparant beleid leveren een bijdrage aan de leefbare stad. Het programma Varen is ingesteld om bovenstaande ambities van het College vorm te geven en te komen tot nieuwe maatregelen om zo Amsterdam leefbaar te houden. Het programma Varen is verantwoordelijk voor:

 • Nautisch beleid; ontwikkelen & implementeren van beleid voor de plezier-, passagiers- en beroepsvaart.
 • Nautisch beheer; het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen en adviseren over nautische consequenties van te nemen maatregelen (bijvoorbeeld kadegebruik/ steigers).
 • Vergunningen; het verlenen of weigeren van onder andere exploitatie-, ligplaats- en evenementenvergunningen op basis van vastgesteld beleid.
 • Bezwaar en Beroep; het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken inzake afgewezen vergunningsaanvragen.

In het programma werken ongeveer 50 mensen om ervoor te zorgen dat de beleidsnota's worden vastgesteld, maar ook om vergunningen uit te geven, inclusief het bezwaar en beroepsproces op de uitgifte van deze vergunningen.

Taken/werkzaamheden:

Voor diverse projecten zijn we op zoek naar een ervaren Planningsadviseur. Als Planningsadviseur bij het Programma Varen ben je verantwoordelijk voor de planning van projecten en het programma als geheel. Je adviseert het programma over structuur, proces en samenhang van (project)activiteiten in de tijd, over het kritieke pad en over mogelijke alternatieven. Je signaleert de afwijkingen en knelpunten in planningen en je werkt samen en stemt af met beleidsadviseurs, projectleiders, bestuursadviseurs en management over aanpak, dilemma's en oplossingen.

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt minimaal over een WO diploma. (kopie diploma vereist)
 • Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in de functie van Planningsadviseur.
 • Je hebt ervaring met het opstellen, actualiseren en monitoren van verschillende project -en proces planningen.
 • Je hebt ervaring met gemeentelijke procedures en regelgeving.
 • Je hebt minimaal 1 relevante referentie.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je bent afgestudeerd in een van de volgende studierichtingen: Sociale Geografie, Planologie, of Rechten. (weging 42%)
 • Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met projectmatig werken. (weging maximaal 42%)
 • Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 8 jaar) ervaring met het maken en actualiseren van planningen op zowel overall als detailniveau in MS Project.

Competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Structureren, plannen en bewaken
 • Communicatief sterk
 • Adviesvaardigheden
 • Zelfstandig
 • Resultaatgericht

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

 • Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
 • Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
 • Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
 • Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bron: BlueTrail

Is deze vacature niet oké?