Vacatures.nl

Medior communicatieadviseur stadsbeheer

FlexIntens Amsterdam
1 dag geleden

De gemeente Amsterdam zoekt een ervaren communicatieadviseur (medior) die zich met enthousiasme inzet voor de interne communicatie van het nieuwe organisatieonderdeel Stadsbeheer. Dit cluster is nog in oprichting. De drie nieuwe uitvoeringsorganisaties die daar onder vallen zijn: Stadswerken, Afval en Grondstoffen (A&G) en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR). Deze drie organisaties zijn eveneens nog (deels) in oprichting. Je gaat voor het cluster als geheel en/of voor een van de uitvoeringsorganisaties aan de slag.

Het cluster als geheel speelt een cruciale rol bij de leefbaarheid van de stad en draagt actief bij aan een schoon, heel, veilig en duurzaam Amsterdam. De vorming van één organisatie (cluster) maakt het gemakkelijker om 'integraal en opgave-gestuurd' te werken, namelijk daar waar de stad het 't hardst nodig heeft. Dit was één van de belangrijkste redenen voor het voorgenomen collegebesluit van 13 februari 2018.

Het slimmer organiseren van werkzaamheden in de openbare ruimte is nodig om als gemeentelijke organisatie in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de stad. Het college streeft naar een intensievere reiniging en handhaving om de stad leefbaar te houden voor alle Amsterdammers. Striktere handhaving op de vaarwateren is ook een prioriteit. Verder wil het college een duurzame afvalketen waarin de afvalproductie wordt teruggedrongen en wordt omgebogen naar grondstoffen. Grondstoffen moeten vervolgens worden hergebruikt. Tot slot moet de inzameling van bedrijfsafval zoveel mogelijk gezamenlijk worden georganiseerd om onnodige ritten terug te dringen.

De opgaven creëren ook meer ruimte voor innovatie en ideeën voor een effectieve en efficiënte uitvoering. Belangrijke speerpunten zijn onder andere 24-uurs dienstverlening, centrale roostering en '1 stad 1 dienstverlening' (het harmoniseren van processen). Om deze organisatiedoelen te bereiken is effectieve communicatie met medewerkers en managers van belang, om hen bewust te maken van de ontwikkelingen in de stad en welke organisatorische gevolgen dat voor hun domein heeft. Als medior communicatieadviseur lever je daar een belangrijke bijdrage aan. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat een groot aantal medewerkers geen tot weinig toegang heeft tot digitale kanalen.

Werkzaamheden

 • In samenwerking met de senior communicatieadviseur opstellen van de communicatie-aanpak voor de interne 'veranderopgave' binnen Stadsbeheer en de betrokken 3 directies
 • In samenwerking met de senior communicatieadviseur opstellen van de communicatie-aanpak voor de interne 'veranderopgave' van Afval en Grondstoffen
 • De uitvoering van de communicatie-aanpak
 • Coördinatie van eventuele productie van middelen (in samenwerking met de specialisten van het Communicatiebureau)
 • Samenhang bewaken op het gebied van communicatie, samen met andere betrokken partijen binnen de gemeente (stakeholdersmanagement)

Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s) Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool.

Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.

Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs.

 • Afgeronde HBO opleiding
  • Korte motivatie waarin je de rol en het belang van communicatie uitlegt tijdens een verandertraject en hoe je een dergelijk traject (op hoofdlijnen) zou aanpakken
  • Als medior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met interne communicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie
  • Als medior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met stakeholdersmanagement bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie
  • Aantoonbare ervaring met organisatorische veranderopgaven
  • Aantoonbare ervaring binnen het afvaldomein
  • Aantoonbare ervaring met storytelling

In overleg

18-02-2019 12:00 uur

32-36 uur per week

Bron: FlexIntens

Is deze vacature niet oké?