Vacatures.nl

Lid/zittingsvoorzitter van de Klachtencommissie

Jeugdbescherming west Den Haag
30+ dagen geleden

Jeugdbescherming west is op korte termijn op zoek naar meerdere leden en twee zittingsvoorzitters voor haar klachtencommissie.

Jeugdbescherming west is een gecertificeerde instelling in de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland. Dit betekent dat wij maatregelen mogen uitvoeren die door de kinderrechter zijn uitgesproken om het kind te beschermen. Daarnaast voeren wij preventieve jeugdbescherming uit na een besluit hiertoe vanuit het (JBT) jeugdbeschermingsteam.

Lid/zittingsvoorzitter van de Klachtencommissie

Jeugdbescherming west verleent zo goed en zorgvuldig mogelijk hulp aan haar cliënten. Toch kunnen zich situaties voordoen waarin een cliënt niet tevreden is over de manier waarop beslissingen zijn genomen en over de manier waarop de medewerkers hebben gehandeld en of gecommuniceerd. Een goede klachtafhandeling hoort bij het streven naar een optimale kwaliteit van hulpverlening. Jeugdbescherming west heeft daarom een klachtenbeleid vastgesteld. Indien klagen bij de medewerker, de leidinggevende en/of het secretariaat van de klachtencommissie (eventueel met behulp van een mediator) niet leidt tot een situatie voor beide partijen waarin er weer ruimte is voor het werken aan de samenwerking dan kan de klacht worden doorgezet naar de klachtencommissie.

De klachtzaken worden behandeld op een klachtbijeenkomst van de commissie die is samengesteld uit drie leden onder wie de (zittings-)voorzitter. De commissie stelt betrokkenen binnen de vastgestelde termijn, schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. Dit oordeel is al eventueel vergezeld van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur.

De commissie bestaat uit merendeel externe en twee interne leden. De externe leden van de commissie zijn niet in dienst van Jeugdbescherming west. Zij zijn op basis van deskundigheid aangesteld . Diversiteit en een evenwichtige samenstelling kenmerken de commissie. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat met onder meer ambtelijk secretarissen_._ De secretarissen maken tevens onderdeel uit van de commissie, dit zijn de interne leden, en zijn wel in dienst van Jeugdbescherming west, maar niet betrokken bij de primaire besluitvorming.

Functie-inhoud:

Hoofdactiviteiten

 • Het voorbereiden van en deelnemen aan een klachtbijeenkomst, waarna in samenspraak met de andere leden een oordeel wordt gevormd;
 • Het redigeren en accorderen van een door de secretaris geconcipieerde uitspraak. Het oordeel van de commissie kan vergezeld gaan van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur;
 • Het deelnemen aan de plenaire vergadering (minimaal twee keer per jaar);
 • Het samen met de commissie verder inhoud geven aan de klachtbehandeling;
 • Het bijwonen en eventueel notuleren van interne en externe overleggen;
 • Het al dan niet ontvankelijk verklaren van klachten (specifiek voor functie zittingsvoorzitter).

Wij vragen:

 • Specifieke deskundigheid op één of meer van de volgende gebieden:
 • langdurige werkervaring in de Jeugdzorg (breed) en/of;
 • specialistische kennis in de zorg als bijvoorbeeld kinder- of jeugdarts en/of;
 • ruime juridische ervaring in familie- en jeugdrecht en/of;
 • ervaring als lid klachtencommissie en/of;
 • andere relevante werkervaring.
 • Competenties:
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • reflecterend en motiverend vermogen;
 • flexibiliteit;
 • analytisch vermogen;
 • empathisch vermogen;
 • Daarnaast is het van belang dat er sprake is van:
 • minimaal hbo-denk en werkniveau (van de zittingsvoorzitter is vereist dat hij/zij jurist is en wo-geschoold);
 • flexibele inzetbaarheid;
 • ervaring en affiniteit met klachtenbehandeling

Wij bieden:

 • vacatiegeld;
 • reiskostenvergoeding;
 • scholing.

Sollicitaties:

 • Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV kunt u tot 1 juli 2019 richten aan het secretariaat van de klachtencommissie, Neherkade 3054 , 2521 VX Den Haag of per e-mail naar klachtencommissie@jeugdbeschermingwest.nl. Voor meer informatie over de taakinhoud kunt u contact opnemen met Intan Tauran, secretaris klachtencommissie op telefoonnummer 070-3004422. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de weken 27 en 28.

Bron: Intermediair.nl

Is deze vacature niet oké?