Vacatures.nl

Interim Secretaris Gemeenschappelijke Regeling GGD-VT

JS Consultancy Leiden
30+ dagen geleden

De secretaris is verantwoordelijk voor een ordelijke besluitvorming in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis (VT). Hij werkt daarbij nauw samen met de voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur. De GR is een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten die op 1 januari in werking is getreden. De GGD voert taken uit op het gebied van publieke gezondheid en is een organisatieonderdeel van één van de gemeenten. De huidige gemeenschappelijke regeling heeft geen betrekking op Veilig Thuis. De uitvoering van Veilig Thuis (advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling) hebben de gemeenten in de regio Haaglanden nu ondergebracht bij een tijdelijke stichting die per 1 januari opgeheven is. In het voorjaar van 2017 is door alle colleges besloten om Veilig Thuis als apart onderdeel onder te brengen bij de GR. De secretaris die wij zoeken draagt, voor de GR, zorg voor een tijdige en adequate voorbereiding van vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur, evenals van de bestuurlijke adviescommissies. Hij/zij is ook secretaris van de ambtelijke adviescommissies. Hij is bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur aanwezig alsook van de bestuurlijke en ambtelijke adviescommissies. De secretaris ondersteunt de voorzitter van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur danwel de bestuurlijke of ambtelijke adviescommissie bij het opstellen van de agenda. Verder adviseert de secretaris de voorzitter over de kwaliteit van de aangeleverde stukken. De voorzitter bepaalt de agenda. Hij/zij stemt af met de DPG en de DVT over de aan te leveren stukken. De secretaris draagt verder zorg voor het bijhouden van een presentielijst, het vastleggen van de beslissingen van het algemeen en het dagelijks bestuur in een besluitenlijst en het openbaar maken van beslissingen van het algemeen en dagelijks bestuur waaromtrent geen geheimhouding is opgelegd. Hij/zij bewaakt de voortgang en afhandeling van de besluitvorming, ontwikkelt een strakke vergadercyclus met aandacht voor zorgvuldige besluitvorming met betrokkenheid van de gemeenten en spant zich in voor ‘lean en mean’ besluitvorming.

  • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met een bestuurskundig profiel
  • Kennis van en ervaring met bestuurlijke processen in een complexe gemeentelijke organisatie (harde eis!)
  • Kennis van de publieke gezondheid en Veilig Thuis
  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
  • Gericht op samenwerking
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift,
  • Analytisch vermogen
  • Proactief en flexibel
  • Hands-on mentaliteit
  • Zorg voor de afwerking en puntjes op de i Dit betreft een tijdelijke functie/opdracht. Het is belangrijk dat je op korte termijn beschikbaar bent voor de gevraagde uren (een opzegtermijn van een maand is helaas niet haalbaar).

JS Consultancy biedt interessante opdrachten in een uitdagende en dynamische werkomgeving. Het is mogelijk om via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (schaal 12) doorbemiddeld te worden. Dit betreft een opdracht van ongeveer 6 maanden voor minimaal 16 uur in de week (bij voorkeur fulltime, verlenging mogelijk). De gemeente is gelegen in Zuid Holland.

Bron: JS Consultancy

Is deze vacature niet oké?