Vacatures.nl

Functioneel Beheerder

ICQ-Flex Profs Amsterdam
4 dagen geleden

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder.

Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie: Functioneel Beheer in het cluster Sociaal zorgt voor de stabiliteit en continuïteit van de functionaliteit van de informatiesystemen en/of een keten van informatiesystemen die wordt gebruikt in de uitvoering van bedrijf kritische processen en taken in het domein Werk, Inkomen en Participatie. Functioneel Beheer vervult hierbij de brugfunctie tussen gebruikersorganisatie en techniek. Initieert en overlegt hiertoe zelfstandig met diverse afdelingen, en ketenpartijen in ontwikkelings- en implementatieprojecten op het vakgebied. Weesp en Amsterdam fuseren. Sinds 1 juni 2019 zijn circa 130 Weesper collega's in dienst van de gemeente Amsterdam. Op een later moment gaan we ook bestuurlijk fuseren, maar niet eerder dan 2022. Tot die tijd bedienen we het Amsterdamse en Weesper bestuur. Per 1 januari voert Werk Participatie en Inkomen Amsterdam de taken voor Weesp uit op locaties in Amsterdam en Weesp. Weesp maakt gebruik van de applicatie Suite4 Sociaal Domein.

Omschrijving werkzaamheden: Als Functioneel Beheerder van de Suites voor het Sociaal Domein fungeer je als ondersteuner van het team bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden: Je zorgt voor de afhandeling van telefoonverkeer en e-mail en beantwoordt vragen van gebruikers. Ook bied je ondersteuning bij projecten. Als Functioneel Beheerder inventariseer je de wensen en eisen van gebruikers, projecten, innovaties, wetgeving etc. en zorg je dat volgens afgesproken kaders en richtlijnen nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd en in gebruik wordt genomen. Hij/zij stuurt daarbij functioneel betrokken leveranciers, interne en externe collega's aan en houdt nauwlettend in de gaten of incidenten en problemen adequaat worden afgehandeld door betrokkenen. Werkzaamheden zullen bestaan o.a. uit:

 • Begeleiden, instrueren en adviseren van gebruikers.
 • Ondersteuning bieden bij implementatie en updates van applicaties.
 • Inrichten en beheren van applicaties.
 • Maken van overzichten en query's.
 • Schrijven van gebruikershandleidingen.
 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 3. Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau richting ICT. Dit werk- en denkniveau en de richting van de HBO opleiding dienen duidelijk te zijn beschreven in het cv.
 4. Je hebt ervaring met suites voor het Sociaal Domein, specifiek Suite4Werk en Inkomen.
 5. Je hebt ervaring met BISL-framework als toepassingsframework.
 • Analytisch vermogen
 • Flexibiliteit
 • Oplossingsgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Bron: ICQ-Flex Profs

Is deze vacature niet oké?