Vacatures.nl

Communicatiestrateeg 3FTE

FlexIntens Amsterdam
1 dag geleden

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een marketingstrateeg voor de Stadspas. De Stadspas is een pas voor Amsterdammers met een kleine portemonnee waarmee zij kortingen kunnen krijgen op een divers aanbod, zoals culturele, sportieve en jeugdactiviteiten. De gemeente onderscheidt twee typen passen: de minimapas is voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen. De andere pas is voor AOW-gerechtigden.

De marketingstrateeg gaat aan de slag om de stadspas bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, aan de hand van een op te stellen marketingstrategie. De wens is om nieuwe doelgroepen aan te boren, daar waar het gebruik van de Stadspas achterblijft. Met name onder jongeren tussen 15-30 jaar is het gebruik laag. Om hier verandering in te brengen wordt er onderzoek gedaan naar diverse doelgroepen en waarom de pas weinig wordt gebruikt. De strateeg zal betrokken worden bij het onderzoek en zal aan de slag gaan met de resultaten. Het uiteindelijke doel is om samen met het gehele programmateam de naamsbekendheid en uiteindelijk het gebruik van de pas te vergroten. Belangrijk bij dit vraagstuk is om binnen de gemeentelijke organisatie aanknopingspunten en samenwerkingen te zoeken om het gebruik van de Stadspas te bevorderen. Waarbij de wensen en doelstellingen van de verantwoordelijke wethouder(s) als basis dienen voor de interne samenwerking.

Opdracht De marketingstrateeg gaat voor 32-36 uur per week aan de slag om de naamsbekendheid en het gebruik van de stadspas te verhogen aan de hand van een effectieve marketingstrategie. Daarnaast maakt de strateeg de vertaalslag van strategie naar de meest geschikte on en offline communicatiemiddelen. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor de gehele marketing en communicatiestrategie rondom de Stadpas en rapporteert aan het programmateam. Samen met diverse communicatiecollega's staat de strateeg aan de basis van een effectieve en originele aanpak.

Werkzaamheden

 • Je maakt een marketingstrategie om de naamsbekendheid en uiteindelijk het gebruik van de Stadspas te vergroten
 • Je onderzoekt de huidige communicatie rondom de Stadspas en doet een werkbaar voorstel om de communicatie te integreren en om de samenhang te vergroten.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de gehele marketing en communicatie rondom de Stadspas en werkt nauw samen met diverse communicatiecollega's, zoals de webredactie, social media experts en een campagnespecialist.
 • Je volgt het onderzoek naar het huidige gebruik van de pas op de voet en gebruikt de output die daaruit volgt voor de marketingstrategie en de uitrol van de juiste communicatiemiddelen
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne profilering van de Stadspas, je gaat verbanden aan met andere disciplines binnen de gemeente, je betrekt andere communicatieadviseurs van de organisatie bij de strategie en uitrol ervan en bent het eerste aanspreekpunt voor de woordvoerders van het stadsbestuur.
 • Je maakt een marketingstrategie om de naamsbekendheid en uiteindelijk het gebruik van de Stadspas te vergroten
 • Je onderzoekt de huidige communicatie rondom de Stadspas en doet een werkbaar voorstel om de communicatie te integreren en om de samenhang te vergroten.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de gehele marketing en communicatie rondom de Stadspas en werkt nauw samen met diverse communicatiecollega's, zoals de webredactie, social media experts en een campagnespecialist.
 • Je volgt het onderzoek naar het huidige gebruik van de pas op de voet en gebruikt de output die daaruit volgt voor de marketingstrategie en de uitrol van de juiste communicatiemiddelen
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne profilering van de Stadspas, je gaat verbanden aan met andere disciplines binnen de gemeente, je betrekt andere communicatieadviseurs van de organisatie bij de strategie en uitrol ervan en bent het eerste aanspreekpunt voor de woordvoerders van het stadsbestuur.
 • Je ziet kansen liggen die te maken hebben met het gebruik van de Stadspas, adviseert het programmateam op strategisch niveau en bent een sparringpartner voor de programmamanager
 • Je kunt aan de hand van je kennis, ervaring en enthousiasme je directe communicatiecollega's coachen en fungeert als sparringpartner en functioneel leidinggevende, zonder dat de hiërarchische leidinggeversrol bij jou belegd is
 • Je adviseert pro-actief het programmateam op strategisch en tactisch niveau, je bent niet bang om tegen te adviseren wanneer nodig.

Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s) Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
  • Ruime ervaring met het opstellen van marketingstrategieën
  • Ruime ervaring met het interpreteren van diverse onderzoeken en het gebruiken van output voor in je strategie
  • Ervaring met het opzetten van online campagnes en social media strategieën
  • Aantoonbare ervaring opgedaan als marketeer bij een midden tot grote complexe organisaties en bent op de hoogte van effectieve marketing-en communicatiemiddelen
  • Ervaring opgedaan als sparringpartner en adviseur voor het management
  • Ervaring met de interne én externe profilering van een product of dienst, waarbij je het draagvlak en de naamsbekendheid van dat product of die dienst vergroot hebt

In overleg

27-02-2019 12:00 uur

32-36 uur per week

Bron: FlexIntens

Is deze vacature niet oké?