Vacatures.nl

Applicatiebeheerder/Ontwikkelaar Cleopatra

ITProgrammeur Amsterdam
6 dagen geleden

Wij zijn per direct op zoek naar een Applicatiebeheerder/Ontwikkelaar Cleopatra in Amsterdam voor 16 uur per week.

Applicatiebeheerder/Ontwikkelaar Cleopatra Provincie : Noord-Holland Start project : zsm na gunning

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Applicatiebeheerder/Ontwikkelaar Cleopatra. Omschrijving opdrachtgever: Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR)/Stedelijk Beheer beheert in de gemeente Amsterdam een groot deel van de spullen op straat, zoals verhardingen, gemeentelijke tunnels, bruggen en kademuren, verkeerslichten, verkeersinformatiesystemen, openbare verlichting, enz. enz., in samenwerking binnen de directie met onder meer een beleidsafdeling, de afdelingen Verkeersmanagement en buiten de directie met alle andere onderdelen van de gemeente die verantwoordelijkheden hebben in de openbare ruimte. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving afdeling: De afdeling Stedelijk Beheer van Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) beschikt over eigen ICT-systemen en -applicaties waarmee data worden vergaard in de openbare ruimte. Een ervan is de softwareapplicatie 'Cleopatra' (gebaseerd op een Rotterdamse voorloper, geprogrammeerd in Jboss EAP/AMQ) voor het geautomatiseerd handhaven van inrijdverboden in gebieden in de stad waar de toegang aan bepaalde categorieën gemotoriseerd verkeer door de gemeenteraad is ontzegd (op basis van kentekenherkenning). Het gaat met name om de milieuzones, maar ook de onderdoorgangen (fiets- en voetgangerspassages) van het Rijksmuseum en het Centraal Station en op termijn eventueel ook voor beperkingen aan de routes voor zwaar verkeer, selectieve toegang tot taxistandplaatsen en autoluwe delen van de stad. Daarnaast levert de applicatie data voor de reistijdensoftware, de crowd monitoring en het waarnemingenarchief. De software omvat modules voor zaken als ontheffingen, koppelingen (camera's, dynamische bebording, DigID, E-herkenning, IDeal), toezicht en handhaving. Daarbij wordt bovendien gebruik gemaakt van een of meer ESB('s) (enterprise service bus), die ten behoeve van de diverse applicaties en datastromen geconfigureerd moet(en) worden. Voor het beheer en het waar nodig aanpassen van de applicatie en de erbinnen draaiende ESB is een applicatiebeheerder nodig. Omschrijving werkzaamheden: - Het opleveren van een beschrijving, documentatie en een handleiding voor 'Cleopatra' en de bijbehorende ESB(s). - Het in nauwe samenwerking met het functioneel beheer, gebruikers en leveranciers doorvoeren van wijzigingen. - Analyse technische foutmeldingen/logfiles. - Het up to date houden van de software en het uitrollen van nieuwe versies. - Impact vaststellen van technische wijzigingen in de systemen op (het functioneren van) de applicatie, inclusief de business rules, koppelingen en modules (zoals voor dynamische bebording, camera's, DigID, E-herkenning), in nauwe samenwerking met de softwareontwikkelaars en systeembeheerders. - Analyseren en onderhouden van afhankelijkheden met andere technische voorzieningen (VPN, servers etc..). - Uitvoeren workarounds en patches, zoals op de database. - Aanpassingen uitvoeren aan de configuratie van de applicatie en de ESB(s). - Beheren van de technische configuratiebestanden en die zo nodig aanpassen. - Alle andere werkzaamheden die voortvloeien uit de functie van applicatiebeheerder. - Analyseren en onderhouden van afhankelijkheden met andere technische voorzieningen. (VPN, servers etc.) - Borgen van de beveiliging van de applicaties. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. - Je hebt kennis van en ervaring met JBoss EAP en JBoss AMQ. - Je hebt kennis van en ervaring met F5 big IP, met name ASM en APM. - Je hebt kennis van en ervaring met het onderhouden van de ESB(s). - Je hebt kennis van en ervaring met het programmeren van software voor het handhaven van toegangsverboden via kentekenherkenning en de ICT-technische afhandelingsprocessen bij overtredingen. - Je hebt ervaring met het analyseren en volgen van berichtenverkeer via een ESB. - Je hebt ervaring als applicatieontwikkelaar en -beheerder. - Je hebt ervaring met het opstellen van softwaredocumentatie. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met complexe vraagstukken en werkvelden binnen de politieke context. - Je hebt ervaring heeft bij een gemeente, provincie of het rijk. - Je bent vier dagdelen per week beschikbaar. Competenties: - Omgevingsbewustzijn - Behulpzaamheid - Samenwerken - Zelfstandig werken - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na gunning Duur: 01-10-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 15-11-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Let op : Opdrachtgever heeft aangegeven dat de voorkeur uit gaat naar personen die reeds woonachtig zijn in Nederland. Note: Client has indicated that the preference goes to persons who already live in the Netherlands.

Bron: ITProgrammeur

Is deze vacature niet oké?