Vacatures.nl

Analist en Onderzoeksleider, Sr. 16 u p/w

BlueTrail Amsterdam
1 dag geleden

Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT33053 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 5 maanden Optie op verlenging: Ja, tot een totale contractduur van 2 jaar Aantal uur per week: 16 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 9 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Senior Analist en Onderzoeksleider voor 16 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving: In 2019 heeft de gemeenteraad de Nota Varen deel 1 en in 2020 deel 2 vastgesteld. Het programma Varen is ingesteld om de ambities van het College vorm te geven en te komen tot nieuwe maatregelen om zo Amsterdam leefbaar te houden.

Hierbij gaat het onder andere om het opnieuw verdelen en uitbreiden van vergunningen voor passagiersvaartuigen, het opnieuw inrichten en nieuw gebruik van populaire op- en afstaplocaties (de zogenaamde A-locaties) in het centrum, het faciliteren van (nieuwe) ligplaatsen, het opstellen van een nieuw ligplaatsenbeleid en bijbehorende voorzieningen voor de passagiers- en pleziervaart. Voor de ontwikkeling en uitwerking van dit beleid zoekt de gemeente een senior onderzoeker en analist die in nauwe samenwerking met het team voor de beleidsontwikkeling aan de slag gaat met de analyse van de problematiek en de onderbouwing van het nieuwe beleid en daarnaast een gedegen fundament legt voor een evidence-based beleidsproces.

Taken/werkzaamheden:

 • Pro-actief bepalen van belangrijkste analyse- en onderzoeksvragen in samenwerking met het beleids- en vergunningenteam en op basis van de beleids- en onderzoeksagenda.
 • Uitzetten en coördineren van de benodigde analyse- en onderzoeksopdrachten.
 • Zelf analyses uitvoeren ten behoeve van de ontwikkeling en de uitwerking van het passagiers- en pleziervaartbeleid en transport over water.
 • Aansluiting en verbinding zoeken met analyse en onderzoeken die op aanpalende beleidsterreinen worden uitgevoerd.
 • Overzicht creëren - samen met de nog te werven senior data-analist - op de beschikbare data en informatie voor het dossiers en de lacunes hierin in beeld brengen.
 • Vanuit data analyses en scenario's ondersteuning leveren aan vormgeving van beleid.

KNOCK-OUT:

 • Je bent in het bezit van een erkend WO diploma richting Econometrie, Wiskunde, Statistiek of een andere relevante Beta-opleiding.
 • Je hebt ervaring met en kennis van voor het dossier relevante onderzoeksmethodes zoals bijvoorbeeld: -data-analyse
 • kosteneffectiviteitsanalyses
 • maatschappelijke kosten- en batenanalyses
 • verkeersonderzoek (bijvoorbeeld verkeerstellingen, doorstromingsonderzoeken of verkeersintensiteitsmetingen en capaciteitsonderzoek)
 • economische analyse (bijvoorbeeld naar prijselasticiteit of betalingsbereidheid); marktonderzoek
 • Je hebt ervaring in het vertalen van complexe data analyses naar concrete goed communiceerbare conclusies en naar bruikbare aanbevelingen voor acties en beleid.
 • Je hebt minimaal 8 jaar ervaring:
 • opgedaan als onderzoeker en analist.
 • als projectleider van complexe of grote onderzoeksopdrachten en als opdrachtgever van deelonderzoeken.
 • Je hebt ervaring bij een G4 gemeente en met complexe en veelzijdige analyse opgaven.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van analyses ten behoeve van juridische procedures.
 • Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt ervaring met de mogelijkheden van innovatieve onderzoeksmethodes en digitalisering. (weging 50%)
 • Je hebt kennis van uitstootvrije transport vormen en zowel de technische, bedrijfseconomische en duurzaamheid aspecten hiervan. (weging 50%)

Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

 • Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
 • Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
 • Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
 • Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bron: BlueTrail

Is deze vacature niet oké?