Arbeidsmigranten verdringen laagopgeleiden, jongeren en allochtonen

17-08-2015 Redactie vacatures.nl
De komst van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten leidt tot verdringing in de voedingsindustrie, bouw, tuinbouw en het transport . Vooral traditionele allochtonengroepen, laagopgeleiden en jongeren lopen het risico verdrongen te worden. Dit blijkt uit een rapport van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Oneerlijke concurrentie

Volgens de minister is er in de genoemde sectoren sprake van oneerlijke concurrentie: werkgevers kunnen flink besparen op personeelskosten door werknemers in te huren via buitenlandse bedrijven. Dit soort praktijken vindt vooral plaats bij functies waarvoor weinig tot geen scholing nodig is en waarvoor beheersing van het Nederlands geen prioriteit heeft. Hierdoor krijgen vooral jongeren, lageropgeleiden en allochtonen te maken met deze oneerlijke concurrentie.

Toegenomen aandeel buitenlandse werknemers

Het aandeel van buitenlandse werknemers op de arbeidsmarkt is in Nederland tussen 2001 en 2011 opgelopen van 4,9 naar 7,7%. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de komst van werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Het hogere percentage buitenlandse krachten betekent overigens niet per se dat de verdrongen werknemers in de genoemde sectoren werkloos thuiszitten. Een groot deel van hen is werkzaam als zzp’er of heeft in een andere sector werk kunnen vinden.

Schijnconstructies

Voor minister Asscher zijn de bevindingen in het onderzoek het bewijs dat de zogeheten ‘race to the bottom’ op arbeidsvoorwaarden keihard moet worden bestreden. Hij belooft op korte termijn een wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer om schijnconstructies te voorkomen. Deze constructies zijn nu nog mogelijk vanwege Europese regels, die ertoe leiden dat slechts de kernbepalingen uit de Nederlandse cao’s van toepassing zijn. Werkgevers hoeven daardoor in veel gevallen geen pensioenpremies en sociale premies te betalen. Als het aan Asscher ligt, komt er snel een einde aan deze schijnconstructies.