Arbeidsproductiviteit oudere werknemers te laag

17-08-2015 Redactie vacatures.nl
Hoewel steeds meer werkgevers het nodig achten dat werknemers tot hun pensioenleeftijd doorwerken, is 20% van mening dat de arbeidsproductiviteit van 55-plussers laag is in relatie tot wat zij verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Productiviteit ouderen laat te wensen over

In 2001 vond nog 41% van de werkgevers het wenselijk dat werknemers na hun zestigste doorwerken, in 2011 is dit percentage gestaag toegenomen naar liefst 61%. Net zoals in 2001 is één op de vijf werknemers in 2011 van mening dat de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers te wensen over laat. 10% Van de werkgevers is van mening dat 55-plussers gewoonweg slechter functioneren dan jongere werknemers.

Werkgevers hebben liever geen 55-plussers

De afgelopen jaren stimuleert de overheid het doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd. Een groot deel van de werkgevers (80%) vindt dit echter geen goed idee voor het eigen bedrijf. Het percentage dat dit wel een goed idee vindt, is licht gestegen naar 20%. Van het huidige personeel heeft 15% de leeftijd van 50 tot 54 jaar en 12% is 55 jaar of ouder. Het SCP concludeert dat oudere sollicitanten aanzienlijk minder kansen hebben om een organisatie binnen te komen. Bij de instroom van nieuwe werknemers in bedrijven is maar 8% ouder dan 50.

Geen kansen in de bouw en het onderwijs, wel in de zorg

Uit onderzoek blijkt dat in de zorg de minste weerstand tegen doorwerkende ouderen bestaat en in de bouwsector het meeste. Onderwijsinstellingen zijn ook geen voorstander van het aanblijven van personeel zodra het de leeftijd van zestig heeft bereikt.