Afwijzing van idee zorgt voor nieuwe motivatie

17-08-2015 Redactie vacatures.nl
Wanneer het idee van een werknemer wordt afgewezen, zorgt dit in de meeste gevallen voor motivatie om met een nieuw idee te komen. Dat constateert dr. Dirk Deichmann, assistant professor aan de Rotterdam School of Management, onderdeel van de Erasmus Universiteit. Hij onderzocht bijna tweeduizend ideeën die bij bedrijven werden ingediend. Opvallend is dat mensen die succesvol zijn met een idee, het vaak bij dat ene idee houden.

Afwijzing werkt motiverend

Deichmanns onderzoek beslaat een tijdspanne van twaalf jaar, waarin werknemers met zo’n 1800 ideeën kwamen. De universitair docent stelt vast dat afgewezen voorstellen mensen motiveren om binnen vier jaar met een nieuw plan te komen. Daar staat tegenover dat de meeste mensen wier idee werd aangenomen, geen drang voelden om nog met iets nieuws te komen. Deichmann concludeert dat een afwijzing, tot op bepaalde hoogte, een motiverende werking heeft. Pas na gemiddeld 27 afgewezen ideeën leverden mensen minder snel een nieuwe voorstel in.

Meer van hetzelfde

Hoewel de afgewezenen enthousiast nieuwe plannen blijven smeden, wordt de kans dat een volgend idee wel een succes wordt, er niet groter op. Een grote meerderheid van de nieuwe plannen wordt opnieuw afgewezen. Andersom blijken nieuwe voorstellen van mensen die al eerder succesvol waren, ook weer kansrijk. Deichmann: “Mensen die hun idee wel de eindstreep zagen halen, leerden daarvan. Ook hun nieuwe initiatieven waren vaak erg kansrijk.”

Invloed van management

Deichmann meent dat leidinggevenden een grote invloed hebben op de kwaliteit van de voorstellen die worden geopperd. “Als leidinggevende kun je veel sturen met de feedback die je geeft. Mensen die in een vroeg stadium hun idee zien sneuvelen, zijn gemotiveerd om nieuwe ideeën aan te dragen. Hun volgende ideeën worden beter als hen duidelijk wordt gemaakt waarom het idee onvoldoende kwaliteit had en aan welke eisen een nieuw idee moet voldoen.” Op dit moment wordt er nog te weinig feedback gegeven en dat is volgens Deichmann zonde: “De succesvollen moet je juist stimuleren om met nieuwe plannen te komen. Zij lijken wat te vaak op hun lauweren te gaan rusten.”