Leidinggevenden overschatten digitale vaardigheden werknemers

17-08-2015 Redactie vacatures.nl
Veel werknemers hebben op het werk problemen als gevolg van beperkte digitale vaardigheden. Omdat de meeste leidinggevenden deze problemen onderschatten of helemaal niet opmerken, gaat de nodige productiviteit verloren. Onderzoekers van de Universiteit Twente toonden dit aan in een onderzoek in opdracht van Digivaardig & Digiveilig, een programma van het Platform voor de InformatieSamenleving.

Geen zicht op ict-vaardigheden personeel


"Het eerste en tegelijk ontstellende resultaat van dit onderzoek, onder zowel managers als personeel, is dat veel leidinggevenden nog steeds onvoldoende zicht hebben op het niveau van ICT-vaardigheden van het personeel,"€ stelt Alexander van Deursen, één van de betrokken onderzoekers. Er is onvoldoende monitoring, waardoor managers de kwaliteiten van het personeel op het gebied van ICT ernstig overschatten.

Digitale vaardigheden geen issue bij sollicitatie


Veel leidinggevenden gaan er bij sollicitaties klakkeloos vanuit dat kandidaten beschikken over de gevraagde ICT-vaardigheden. Ze controleren of toetsen deze vaardigheden vrijwel nooit. "€œOpvallend is dat naarmate iemand ouder is of lager opgeleid, de kans groter wordt dat er bij de sollicitatie geen rekening is gehouden met ICT-competenties," stelt Van Deursen. "Terwijl juist deze groepen de grootste kans hebben op '€˜gebreken'€™ die vóór aanvang van de functie aangepakt moeten worden."

Meer aandacht voor training


Uit tijdgebrek of desinteresse bieden maar weinig bedrijven ict-trainingen aan. De onderzoekers betreuren dit en pleiten voor meer aandacht voor de ontwikkeling van ICT-vaardigheden van het personeel. Van Deursen: "Verschillende groepen zouden veel baat kunnen hebben bij trainingen. Een van de ondervraagde managers uit de zorg - en bouwsector verbaasde zich erover dat het gebruik van Office een hele opgave voor jongere werknemers is, terwijl ze met hun ogen dicht hun telefoon bedienen of Whatsapp-berichten sturen."