Vacatures.nl

Vacatures met één klik op Vacatures.nl via OTYS

OTYS en Vacatures.nl bundelen hun krachten door middel van een koppeling tussen beide platforms. De twee partijen maken het mogelijk om één end-to-end oplossing te gebruiken, waarmee klanten een groot bereik voor hun vacatures genereren. Wervingsprocessen worden vereenvoudigd, terwijl alle belangrijke sollicitatiegegevens binnen OTYS worden beheerd.

Vacatures.nl is een Nederlands onafhankelijke en snelgroeiende vacaturesite met een bereik van ruim 500.000 bezoekers per maand. De positie die Vacatures.nl heeft opgebouwd in de markt komt voort uit de opgebouwde kennis en ervaring, die omgezet wordt in een slim en groeiend vacatureplatform. De online recruitmentindustrie is sterk in ontwikkeling en vraagt naar optimaal op elkaar aansluitende processen in de sollicitatieketen, zodat belangrijke sollicitatiedata gedeeld kan worden. De recruitmentsoftware van OTYS, die door de koppeling naadloos aansluit op Vacatures.nl, geeft recruiters overzicht en controle in het wervings- en sollicitatieproces en draagt bij aan een duurzame klantrelatie.

Wiebe van de Weijgaert, directeur van Vacatures.nl:

“Vacatures.nl maakt het mogelijk om vacatures onder de aandacht te brengen bij honderdduizenden actieve werkzoekenden. Door middel van de samenwerking met OTYS zorgen wij ervoor dat sollicitanten op deze vacatures eenvoudiger kunnen solliciteren, de sollicitatieconversie wordt verhoogd en sollicitanten vanuit de OTYS recruitmentsoftware efficiënt opgevolgd kunnen worden.”

Eenvoudig en AVG-proof vacatures plaatsen

Klanten kunnen door de koppeling eenvoudig al hun vacatures vanuit OTYS direct op Vacatures.nl plaatsen. Daarnaast kunnen zij de aanvraagprocedure voorzien van hun eigen sollicitatievragen en privacyverklaring. Alle communicatie met werkzoekenden verloopt vervolgens ook via OTYS.

Bert Koning, COO van OTYS:

“Wij zijn blij dat we de koppeling met Vacatures.nl aan onze klanten kunnen aanbieden en op deze manier meer bereik voor vacatures kunnen leveren. Daarnaast biedt een dergelijke koppeling natuurlijk voordelen op het gebied van de AVG en in het werkproces, want het kan een aanzienlijke tijdbesparing opleveren. OTYS voegt Vacatures.nl toe aan de bronnen voor kandidaten, wat meetbaarheid voor onze klanten ten goede komt. Voor OTYS is het daarnaast een leuke naam om toe te voegen aan ons koppelingportfolio.”

De samenwerking tussen Vacatures.nl en OTYS zorgt naast een optimaal bereik onder werkzoekenden ook voor een AVG-verantwoorde instroom van sollicitanten. Van de Weijgaert en Koning concluderen dat dit een van de speerpunten is in de huidige ontwikkelingen binnen de online recruitmentindustrie.