Vacatures.nl

Moeilijk vervulbare vacature? Dan niet per se een hoger salaris

Je zou denken dat werkgevers alles op alles zetten nu de strijd om goed personeel volop gaande is. Maar een hoger salaris of betere arbeidsvoorwaarden hoef je niet per se te verwachten als de vraag naar jouw functie groot is. Dat blijkt althans uit onderzoek van het UWV.

De uitkeringsinstantie ondervroeg in het najaar van 2018 werkgevers over moeilijke vervulbare vacatures, hun verwachtingen daaromheen en hoe ze daarmee omgaan. Drie op de tien werkgevers gaven aan dat ze denken dat het in 2019 moeilijker wordt om mensen te vinden voor hun vacatures.

Aanpassing arbeidsvoorwaarden niet nodig

Toch vinden werkgevers het lang niet altijd nodig om hiervoor de functie-eisen of arbeidsvoorwaarden aan te passen. Ongeveer de helft van de ondervraagden denkt dat het aantrekkelijker maken van het salaris geen vereiste is voor het aantrekken van nieuw personeel. Ze beroepen zich hierbij soms ook op een cao of intern beleid. Die zouden dat niet mogelijk maken.

Meer en andere wervingskanalen

Wat werkgevers dan wel doen om personeel aan te trekken? Vooral gebruik maken van meer kanalen om hun vacatures uit te zetten. Veertig procent geeft aan de advertentie op meerdere vacaturesites te plaatsen of andere kanalen te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan LinkedIn of Facebook. Ook geven de werkgevers aan zelf een stapje harder te lopen om nieuwe mensen te vinden.

Eigen netwerk of externe hulp

Verder worden steeds vaker de eigen werknemers of het eigen netwerk ingezet en roepen de werkgevers de hulp in van gespecialiseerde wervings- en selectiebureaus en headhunters. Hoewel ze de functie-eisen lang niet altijd bijstellen, geeft ongeveer dertig procent van de werkgevers wel aan wel eens vacatures in te vullen met iemand die niet de juiste opleiding had.

Meer vacatures, meer werkenden, minder uitkeringen

Uit prognoses van het UWV komt naar voren dat er dit jaar 1,2 miljoen vacatures ontstaan, waarvan de meeste in de detailhandel (215.000) en de zorg- en welzijnssector (170.000). Dat betekent dat de krapte van de arbeidsmarkt verder toeneemt. Sinds het derde kwartaal van 2008 is die niet meer zo hoog geweest als nu. Tegelijkertijd neemt het aantal ww-uitkeringen en daarmee het bedrag dat het UWV daaraan kwijt is af in 2019.