Vacatures.nl

Werkstress: zes op de tien mensen hebben er last van

Ruim zestig procent van de werkenden ligt ‘s nachts wel eens wakker door werkstress. Vier op de tien hebben zelfs regelmatig, vaak of altijd last van een te hoge werkdruk. Dat blijkt uit een onderzoek van zorgverzekeraar Menzis.

Een van de oorzaken van werkstress is volgens Menzis de krappe arbeidsmarkt, waarin het voor werkgevers steeds lastiger is nieuw personeel te vinden. Gaten die vallen door vertrekkende werknemers worden moeilijker opgevuld, waardoor er een zwaardere last komt op de schouders van de achtergebleven werknemers. Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan zich ‘continu opgejaagd’ te voelen.

Stress ‘hoort erbij’

Toch lijken de meeste mensen stress als onderdeel te beschouwen van het werkende leven. Een overgrote meerderheid van de ruim duizend werkende Nederlanders die meededen aan het onderzoek (88%), zegt gewoon door te werken bij stress. Wel meldt één op de vijf mensen zich wel eens ziek vanwege druk die zij ervaren op het werk. Een op de drie heeft wel eens een beroep gedaan op de huisarts vanwege stressgerelateerde klachten; een kwart heeft hiervoor aangeklopt bij een psycholoog.

Hoge werkdruk: reden voor een baanswitch?

Ook is die werkdruk volgens de peiling voor een groot aantal mensen een reden om te overwegen hun baan op te zeggen. Meer dan dertig procent van de werknemers geeft namelijk aan wel eens te denken aan het nemen van ontslag. Van de deelnemers aan het Menzis-onderzoek zegt één op de tien actief op zoek te zijn naar een nieuwe baan. Als er een leuk aanbod zou komen, geeft ruim de helft aan daarvoor open te staan.

Jongere werknemers willen anti-stressmaatregelen

Verder laat de peiling zien dat jongere werknemers graag ondersteuning zouden krijgen bij het omgaan met werkstress. Een derde van de mensen onder de dertig jaar zou graag zien dat de werkgever een coach aanstelt om hen te helpen bij stresspreventie en de omgang met werkdruk. Van de werknemers boven de zestig jaar heeft juist 61 procent helemaal geen behoefte aan ondersteuning te hebben bij stress.

Driekwart tevreden over functie

Opvallend is dat op de vraag of werknemers tevreden zijn met hun huidige functie ruim driekwart positief gestemd is. Slechts zes procent is ontevreden of zeer ontevreden over zijn huidige functie.