Dertiger? Grote kans dat je minder verdient dan je ouders op dezelfde leeftijd

19-07-2019 Redactie vacatures.nl
De meeste dertigers van nu zijn slechter af op financieel vlak dan hun vader en moeder op die leeftijd. Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt namelijk dat meer dan de helft (51%) van de 35-jarigen minder verdient dan hun ouders toen ze zo oud waren.

En dat is best bijzonder te noemen, want het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de meerderheid van een generatie een lager inkomen heeft dan de vorige. Volgens de onderzoekers - die de inkomens van ouders in 1985 en 1995 onder de loep legden en die van hun kinderen twintig jaar later - zijn er verschillende verklaringen te bedenken voor de conclusies. Een aantal daarvan heeft te maken met opleidingsniveau, waarvan het salaris mede afhankelijk is.We kiezen een partner met hetzelfde opleidingsniveau

Zo kiezen we vandaag vaker voor partners een vergelijkbaar opleidingsniveau, waardoor het lastig is om door je partnerkeuze hoger om de inkomensladder te komen. Vooral dertigers die uit een gezin komen uit de laagste inkomensgroep hebben meer moeite hun ouders voorbij te gaan, blijkt uit het onderzoek. Lukte in 2005 nog 73% van de kinderen dit, vandaag de dag is dat teruggelopen tot 67%.

En ook ouders hebben een vergelijkbare opleiding

Ook het opleidingsniveau van ouders en 35-jarigen van nu kan een rol spelen, zeggen de onderzoekers. Konden kinderen voorheen hun ouders voorbijstreven qua doordat ze meer kansen hadden op hoger onderwijs, vandaag de dag is dat verschil verwaarloosbaar te noemen. Kinderen kunnen hun ouders dus niet meer zo snel inhalen als het om onderwijs gaat, en dus ook qua salaris.

Meer flexibel werk

Ook het feit dat er veel meer flexibel werk is dan vroeger kan volgens de onderzoekers meespelen. Mensen met een flexibel contract hebben namelijk minder baan- en salariszekerheid. Hetzelfde geldt voor zzp’ers, waarvan er steeds meer zijn. Zij hebben doorgaans ook minder sociale bescherming, waardoor zij er sneller en plotser op achteruit kunnen gaan in salaris.