Vacatures.nl

Explosieve banengroei: in deze sectoren ligt het werk voor het oprapen

Voor het eerst sinds 2008 is de arbeidsmarkt weer ‘gespannen’, zo meldde het CBS vorige week. Oftewel: er is een bovengemiddelde vraag naar personeel, terwijl het aanbod van werkzoekenden juist laag is. Het aantal banen steeg in de afgelopen negen jaar niet zo explosief als in het laatste kwartaal van 2017. Maar in welke bedrijfstak maak je nu het meeste kans op het vinden van een job?

Vrijwel in alle bedrijfstakken neemt het aantal volgens het CBS toe. Maar wie écht snel werk nodig heeft, kan het beste aankloppen bij een uitzendbureau. De uitzendbranche is namelijk de absolute koploper als het gaat om banengroei. In een jaar tijd steeg het aantal banen met 11 procent. In het laatste kwartaal van 2017 waren er 84.000 meer banen dan het hetzelfde kwartaal in 2016.

Handel en horeca

Ook de handel en horeca doen het erg goed. De werkgelegenheid is daar erg gunstig. In beide sectoren zijn nu zelfs meer vacatures dan in 2007, toen het totaal aantal vacatures het hoogste punt ooit bereikte. De handel is als sector verantwoordelijk voor het grootst aantal banen van het land; een vijfde van het totaal aantal. Verder zit je ook erg goed als je werk zoekt in de zorg, bouw en zakelijke dienstverlening.

Hier moet je juist niet zoeken

Ambieer je een carriere in de financiële wereld? Dan heb je minder geluk. Het aantal vacatures nam daar juist drastisch af. Er waren eind 2017 zevenduizend banen minder dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Misschien wat minder verrassend: ook in de landbouw neemt het aantal banen af. De krimp in die sector is het grootst met negenduizend banen minder dan in 2016. In beide sectoren zijn er de helft minder banen dan tien jaar geleden.

Vacaturegraad

Kijken we naar het aantal banen per 1.000 werknemers - de vacaturegraad - dan komt de informatie- en communicatiesector het gunstigst uit de bus voor diegenen die op zoek zijn naar een baan. Dat aantal lag in die sector eind 2017 namelijk op 57, tegenover een algemeen gemiddelde van 27. Ook in de bouw is de vacaturegraad met 46 hoog. De hardste stijger op dit gebied was de verhuur en handel van onroerend goed; de graad ging van 19 naar 30. In het onderwijs is de vacaturegraad met 10 vacatures per duizend banen het laagst.