Vacatures.nl

Op zoek naar werk? Kies voor techniek, ict, zorg of onderwijs

Wie een baan zoekt in de zorg, techniek, ict of het onderwijs, hoeft zich de komende jaren geen zorgen te maken. De schreeuw om personeel wordt in die sectoren steeds harder. Dat blijkt uit een rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht.

Voor werkgevers is dat minder goed nieuws: het ROA verwacht dat zij in de komende jaren grote moeite hebben vacatures te vervullen. Vooral in de ict krijgen werkgevers het voor hun kiezen; in 2022 is het voor 87 procent van de banen lastig geschikte mensen te vinden, stelt het ROA. Het gaat dan met name om beroepen waar een hogere opleiding voor nodig is, zoals applicatie- en softwareontwikkelaars.

Techniek en zorg

Hoewel het aantal afgestudeerden in de techniek toeneemt, blijft het ook in deze sector moeilijk vacatures te vervullen. De vraag naar onder andere elektriciens, elektromonteurs, ingenieurs en architecten blijft groter dan het aanbod. En door de stijging van de zorguitgaven wordt ook een tekort verwacht aan gediplomeerd personeel in de zorg, zoals artsen, verpleegkundigen, laboranten en fysiotherapeuten.

Hoe hoger opgeleid, hoe hoger je baankans

Vanwege de grote vraag naar personeel maak je in de zorg en techniek de komende vijf jaar op alle niveaus veel kans op een baan. In andere sectoren ziet het er voor wo’ers en hbo’ers er het beste uit. Van de afgestudeerden aan de universiteit heeft vijftig procent goede tot zeer goede perspectieven op een baan; dit geldt voor 43 procent van de hbo-studenten en 28 procent van de mbo 4-gediplomeerden.

520.000 meer werkenden in 2022

Het ROA, dat elke twee jaar onderzoek doet naar de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, voorspelt dat de werkgelegenheid in Nederland komende vijf jaar met gemiddeld 1 procent per jaar stijgt. In 2022 zijn er 520.000 meer werkenden dan nu. Die groei komt onder andere doordat veel werknemers van baan wisselen of stoppen met werken. Dit laatste is bijvoorbeeld aan de hand in het (basis)onderwijs; daar is waarschijnlijk niet genoeg personeel om de uitstroom op te vangen.