Dalende werkloosheid in alle provincies van Nederland

25-11-2016 Redactie vacatures.nl
De arbeidsmarkt herstelt: in alle Nederlandse provincies is de werkloosheid lager dan drie jaar geleden. Dit meldt het CBS. Hoewel er in alle windstreken weer meer mensen werk vinden zijn er wel duidelijke regionale verschillen. Ondanks deze landelijke afname lag het niveau van de werkloosheid in het derde kwartaal van 2016 nog wel boven het niveau van vlak voor de crisis (derde kwartaal 2008).Regionale verschillen

De werkloosheid daalde in heel Nederland, maar de provincies waar het niveau het sterkst daalde zijn Flevoland, Friesland en Limburg. De twee uitersten in het werkloosheidsniveau liggen ook geografisch gezien ver van elkaar: de werkloosheid is het hoogst in Groningen (7,1 procent) en het laagst in Zeeland (3,5 procent). In de zuidelijkste kustprovincie is het werkloosheidsniveau zelfs bijna weer hetzelfde als voor de crisis; toen was deze 3,2 procent.

Aantal vacatures

Ook het aantal vacatures is landelijk toegenomen: sinds 2013 met wel 70 procent. In het derde kwartaal van 2016 stonden er in totaal 159.000 vacatures open in Nederland. In alle provincies nam het aantal vacatures toe, waarbij de meeste vacatures in Zuid-Holland open stonden. In Zeeland is de arbeidsmarkt het krapst, omdat daar relatief gezien het minst aantal werklozen per openstaande vacature zijn. Deze verhouding is in Zuid-Holland het ruimst: voor één openstaande vacature zijn daar vijf werklozen.

Overige cijfers

Ook de arbeidsparticipatie steeg in de meeste provincies. Relatief gezien werken in de provincie Utrecht de meeste mensen (69,1 procent), terwijl in de provincie Groningen relatief gezien de minste mensen werken (62,9 procent). De gemiddelde arbeidsparticipatie ligt in Nederland op 66,2 procent.