Ambtenaren mogen vrije dagen delen met collega’s

30-05-2016 Redactie vacatures.nl
De overheid geeft ambtenaren de kans om verlofdagen met elkaar te delen. Zo kunnen werknemers die meer dagen nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg vrije dagen van collega’s overnemen. Dat maakte minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgelopen vrijdag bekend.Help een collega


“Met deze proef geeft de Rijksoverheid het goede voorbeeld in de hoop dat meer werkgevers volgen,” aldus de minister. “Met het vrijwillig delen van verlofdagen kun je je collega helpen om werk en zorgtaken op een verantwoorde manier te combineren.” Het overdragen van verlofdagen is wettelijk al langer mogelijk. Weinig mensen weten echter van deze mogelijkheid, waardoor er in de praktijk nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Daar hoopt de minister nu verandering in te brengen.

Langdurige uitval voorkomen


30% van de werkende mantelzorgers neemt van tijd tot tijd een vakantiedag op om zorg te kunnen bieden, zo blijkt uit cijfers van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau). Dit terwijl ze de vrije dagen juist goed zouden kunnen gebruiken om uit te rusten. Daarnaast geeft 2% aan zich weleens ziek te melden om mantelzorg te kunnen geven. Minister Asscher hoopt dat met het vrijwillig schenken van verlofdagen kan worden voorkomen dat mensen langdurig uitvallen of dat hun werk lijdt onder de mantelzorg.

Amsterdam voorloper


In Amsterdam is al geëxperimenteerd met het vrijwillig delen van vrije dagen. Vorig jaar stonden 87 Amsterdamse ambtenaren bij elkaar 170 verlofdagen af aan 43 collega’s. De gemeente voert het systeem nu definitief in. De komende tijd bekijken de ministeries van SZW en Binnenlandse Zaken hoe de landelijke regeling moet worden vormgegeven. Ze doen dat in samenwerking met vakbonden en medezeggenschapsraden.