Amsterdam kent grootste daling werkloosheid

15-11-2016 Redactie vacatures.nl
De werkloosheid is vorig jaar landelijk afgenomen, waarbij de grootste daling in Amsterdam plaatsvond. Op provinciaal niveau liep het percentage werklozen het hardst terug in Flevoland. Dit meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) vandaag.Amsterdam

In de hoofdstad is al enkele jaren sprake van een werkloosheidsdaling. Tussen 2013 en 2014 kende Amsterdam een afname van 8,9% naar 8,5%; in 2015 daalde de werkloosheid verder (7,7%). In de andere grote steden Rotterdam, Utrecht en Den Haag was vorig jaar ook sprake van een daling, al zette deze hier pas in 2015 in.

Verschillen tussen grote steden

Van de grote steden was de werkloosheid in Rotterdam vorig jaar opnieuw het hoogst, met een percentage van 12%. Dit zou verklaard kunnen worden door het relatief grote aandeel laagopgeleiden onder de Rotterdamse beroepsbevolking: laagopgeleide personen zijn relatief vaker werkloos. In Utrecht lag de werkloosheid met 7,3% het laagst, mogelijk doordat de stad zowel een hoger percentage hoogopgeleiden als een lager percentage laagopgeleiden heeft dan de andere grote steden. Met een werkloosheidspercentage van 10% staat Den Haag op de tweede plaats van hoogste werkloosheid.

Provinciale veranderingen

In Flevoland werd de sterkste daling van het aantal werklozen waargenomen. Waar in 2014 nog 9,3% van de beroepsbevolking in deze provincie werkloos was, lag dit percentage in 2015 op 7,7%. Daarmee heeft Groningen nu de twijfelachtige eer om koploper werkloosheid te zijn: hier zit 8,5% van de beroepsbevolking zonder werk.

Behalve in Groningen en Zeeland, waar de werkloosheid stabiel bleef, nam de werkloosheid in alle Nederlandse provincies af. Met een werkloze beroepsbevolking van 5,5% doet Zeeland het landelijk het best als het gaat om het relatief aantal werklozen.