Zorgsector: werknemers ervaren veel steun van collega’s

17-08-2015 Redactie vacatures.nl
Werknemers in de zorg ontvangen veel sociale steun van hun collega’s en zijn bijzonder tevreden met hun werk. Hier staat tegenover dat ze een hoge werkdruk ervaren. Dat zijn de voornaamste uitkomsten van een onderzoek van Vacatures.nl op basis van TNO-cijfers.Tevreden en enthousiast

79,7% van de werknemers in de zorg geeft aan ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ te zijn met zijn werk, waar het gemiddelde over alle sectoren op 76% ligt. Daarnaast is er geen sector waarin men enthousiaster is over zijn baan of waarin men zich sterker voelt wanneer men aan het werk is.De bevlogenheid voor het vak is al vroeg aanwezig: pas afgestudeerde werknemers in de zorg beoordelen hun werk gemiddeld met een 7,6. Gemeten over alle sectoren bedraagt het gemiddelde een 7,4. Dat het werk inhoudelijk uitdagend is, blijkt ook uit het lage percentage dat een goed salaris ‘heel belangrijk’ vindt: 35,2%, tegenover 39,8 over alle sectoren.Zware werkomstandigheden

De gemiddelde werknemer in de zorg mag dan tevreden zijn, dat betekent niet dat het werk altijd gemakkelijk is. Zo heeft men in de zorg relatief vaak te maken met agressie, die kan variëren van verbale dreiging tot bijten en slaan. In sommige gevallen leidt deze agressie tot psychische problemen. Daarnaast geven werknemers in de zorg relatief vaak aan dat ze te maken hebben met een hoge werkdruk en dat ze hun taken ervaren als emotioneel veeleisend.

Tegenover de zware emotionele belasting die het werk in de zorg met zich meebrengt, staat een collegiale sfeer waarin men veel sociale steun ervaart, zowel van leidinggevenden als van directe collega’s. De gemiddelde werknemer in de zorg ziet zijn collega’s als vriendelijke mensen, die persoonlijke belangstelling tonen en oprecht geïnteresseerd zijn.