Aantal werklozen licht gestegen

17-08-2015 Redactie vacatures.nl
Ten opzichte van december 2014 is het aantal werklozen iets toegenomen in de eerste maand van dit jaar. 645.000 werklozen telde Nederland in januari, zo’n tweeduizend meer dan een maand eerder. Dat maakt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bekend.

Stijging beroepsbevolking


De stijging van het aantal werklozen wordt veroorzaakt doordat de afgelopen maanden meer mensen op zoek zijn gegaan naar een baan. De werkzame beroepsbevolking steeg de voorbije maanden met gemiddeld zesduizend. Maar aangezien lang niet alle werkzoekenden direct een baan vinden, neemt het absolute aantal werklozen toch toe. Procentueel is het werkloosheidscijfer gelijk gebleven (7,2% van de beroepsbevolking).

Aantal uitkeringen toegenomen


Het CBS meldt verder dat het aantal WW-uitkeringen in januari is gestegen tot 458.000, een kleine 4% meer dan een maand eerder. Ten opzichte van een jaar geleden ligt dit aantal iets lager (0,6%). Opvallend is dat het aantal uitkeringen onder mannen licht daalde, terwijl het onder vrouwen juist toenam. Dit houdt vermoedelijk verband met de sectoren waarin het aantal WW-uitkeringen het sterkst afnam: de bouw en de techniek.