Vacatures.nl

Zorg

De functiegroep zorg omvat het geheel aan beroepen die primair gericht zijn op het in stand houden en verbeteren van de menselijke gezondheid, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak. Hieronder vallen alle zorgverleners op (para)medisch gebied, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verpleeginstellingen en psychiatrische behandelingscentra. Onder zorgverleners wordt verstaan: zij die een (para)medische, verpleegkundige of verzorgende opleiding hebben genoten op grond waarvan zij hun functie uitoefenen.