Vacatures.nl

Management

Tot de functiegroep management behoren de (leidinggevende) functies waarbij men een afdeling, project of organisatie aanstuurt en coördineert. Dit dient op zodanige wijze te gebeuren dat de gestelde targets binnen een project, afdeling of organisatie behaald worden. Deelgebieden binnen management zijn bijvoorbeeld verandermanagement, procesmanagement, strategisch management en personeelsmanagement.