Manager

Wat is een manager?

Een manager is doorgaans iemand die de verantwoordelijkheid of leiding heeft over een groep mensen, middelen, projecten, markten of producten. Managers hebben niet altijd een leidinggevende rol. Bij veel bedrijven wordt de benaming manager ook gegeven aan personen die de verantwoordelijkheid hebben over specifieke markten, branches, projecten, producten, risico’s, taken of klanten. Hoewel in dat geval de benaming (sales, account, office, product of risk manager) wel aangeeft waarvoor ze verantwoordelijk zijn, is hier niet uit af te leiden of dit een leidinggevende rol is en hoe groot de daadwerkelijke verantwoordelijkheid is. Daarnaast zijn er mensen die wel een leidinggevende rol vervullen, zonder dat de term ‘manager’ in hun functie voorkomt. Voorbeelden hiervan zijn teamleiders, chefs, voormannen of afdelingshoofden.

Wat doet een manager?

De precieze werkzaamheden van managers kunnen sterk verschillen. Desondanks is er een algemene cyclus van zes taken, die in elke managementfunctie terugkomt, namelijk:

 • Voorspellen
  • Formuleren van doelstellingen (bijvoorbeeld op strategisch, operationeel of financieel gebied)
    
 • Plannen
  • Doelstellingen vertalen naar concrete acties, activiteiten en resultaten
  • Structureren van operationele taken en werkzaamheden
  • Afstemmen van de inzet van mensen en middelen
  • Opstellen van een tijdsplanning en bewaken van de voortgang
    
 • Organiseren
  • Identificeren, verdelen en groeperen van uit te voeren werk
  • Definiëren van verantwoordelijkheden
  • Delegeren van bevoegdheden
  • Vaststellen van de hiërarchie
    
 • Delegeren
  • Toebedelen of overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid
  • Motiveren van en vertrouwen geven aan medewerkers om beslissingen en acties te nemen die consistent zijn met de doelen van de organisatie
  • Houden van voortgangscontrole op afstand
    
 • Coördineren
  • Integreren van de werkzaamheden of inspanningen van mensen en middelen, waardoor het geheel beter gaat functioneren.
 • Controleren

  • Observeren en toetsen van de effectiviteit van de organisatie, oftewel de vergelijking van de werkelijke resultaten met de vooraf opgestelde verwachtingen, om te monitoren of de organisatie binnen een vooraf bepaalde risicotolerantie blijft (gemeten naar periode, aantal gevallen en vastgestelde tijd)
  • Aanpassen en bijsturen van de planning, organisatie, coördinatie of verdeling van werkzaamheden, indien buiten de voorafgestelde risicotolerantie wordt getreden
  • Doorberekenen/verbinden van de ontstane afwijkingen tussen de voorspelling en werkelijke realisatie aan financiële en niet-financiële consequenties

   De effectiviteit van de organisatie kan worden gemeten aan de hand van de volgende vragen:

   • In hoeverre worden de doelen bereikt?
   • In hoeverre wordt er samengewerkt tussen mensen en middelen of afdelingen en business units?
   • In hoeverre zijn de interne en externe klanten tevreden?
   • In hoeverre zijn de medewerkers tevreden?
   • In hoeverre worden de standaarden, gedragsregels en wetgeving nageleefd?
   • Wat is het vermogen om problemen op te lossen?
   • Wat zijn de hoeveelheden die worden geproduceerd?
   • Wat is de kwaliteit van hetgeen wordt geproduceerd?
   • Hoe zijn de overall prestaties van de organisatie?

Waar werken managers?

Managers zijn werkzaam binnen alle bedrijven, organisaties of groepen. Zij schakelen veel met andere (afdelings)manager binnen dezelfde organisatie en werken nauw samen met een managementassistent, die de manager ondersteunt met onder andere administratieve en praktische zaken.

Hoe word je manager?

De meeste medewerkers groeien na verloop van tijd binnen een organisatie door naar een managementfunctie, op basis van hun scholing, opgedane kennis en ervaring in het specifieke vakgebied en in combinatie met hun managementvaardigheden.

In principe zijn er geen specialistische opleidingen om manager te worden. Er zijn wel opleidingen die gericht zijn op het leiden van een bedrijf of organisatie, waarbij impliciet managementtaken of vaardigheden aan de orde komen, waarmee je met behulp van de opgedane kennis en vaardigheden later gemakkelijker kunt doorgroeien naar de rol van manager. Deze opleidingen zijn onder andere:

 • Master of Science in Management (wo) (Nyenrode Business Universiteit)
 • Master of Science in Entrepreneurship (wo) (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Bedrijfskunde (hbo/wo)

Daarnaast zijn er de nodige cursussen en trainingen op het gebied van leiderschap, die iemand kunnen helpen om een leidinggevende posititie te bemachtigen en deze postitie op een goede manier in te vullen. Bovendien bieden grotere bedrijven vaak management-traineeships aan, waarmee je mogelijk 'versneld' kunt doorgroeien tot de functie van manager.  

Management traineeship

Een management-traineeship biedt pas afgestudeerden (veelal hoogopgeleide starters) de kans om in een gestructureerd werk- en opleidingsprogramma te worden 'opgeleid' en begeleid om in de nabije toekomst een managementfunctie te vervullen. De traineeships variëren per werkgever en zijn meestal trajecten van anderhalf tot drie jaar, waarbij een management trainee periodiek van business units, afdelingen of opdrachten wisselt. Een traineeship is echter geen garantie voor de trainee dat deze later een baan als manager krijgt aangeboden. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen van en kansen binnen het bedrijf, de geleverde prestaties en de managementvaardigheden van de trainee.